Vad är Ashtanga Yoga?

ASHTANGA YOGA

Hos oss ligger tyngdpunkten på traditionell Ashtanga Yoga från Indien.

Ashtanga Yoga är en av de mer dynamiska och fysiska yogaformerna. Den utförs i tre serier av positioner synkroniserade med andning. Du utvecklas steg för steg och läraren lägger till fler positioner allt eftersom din kropp och ditt sinne är redo.

Metoden utvecklades av gurun Sri K. Pattabhi Jois från staden Mysore i södra Indien. Ashtanga betyder åtta delar på sanskrit. Yogarörelserna är en av delarna. De andra sju är vägledning om beteende, moral, andning och gradvis fördjupning av meditation för att till sist uppnå samadhi – upplysning.

Allt finns beskrivet i yogans urgamla skrifter och är lika giltigt idag. Inte minst hos oss på Yogashala Stockholm. Vi strävar efter att alla delar ska genomsyra vår verksamhet och undervisning.

Mysore style_Lisa_Yogashala_Stockholm

ASHTANGAYOGANS POSITIVA EFFEKTER

För vem passar Ashtanga Yoga?

Alla kan utöva ashtangayoga. Den passar när du vill ha en mer kraftfull yoga och få igång energin i kroppen och bygga styrka och uthållighet. Den passar också väldigt bra om du känner dig stressad och har svårt att slappna av. Den rensar kroppen från slaggprodukter och ger bättre immunförsvar.

Fördelar med ashtangayoga

  • Gör kroppen starkare
  • Gör kroppen mer vig och flexibel
  • Ökar blodcirkulationen och syrehalten i blodet
  • Ger ett inre lugn
  • Rensar ut slaggprodukter från muskler och organ
  • Bygger upp immunförsvaret
  • Ökar koncentrationsförmågan
  • Ger bättre sömn

ASHTANGAYOGANS POSITIONER

Tre serier i ashtangayoga

De tre sekvenserna i ashtangayogan påverkar kroppen, nervsystemet och sinnet

Den första serien kallas på Sanskrit för Yoga Chikitsa och den stärker, balanserar och renar kroppen. Den andra serien kallas för Nadi Shodana och balanserar och stärker nervsystemet. Den tredje serien, Sthira Bhaga, är indelad i fyra sekvenser av positioner (A,B,C;D)  har som funktion att ödmjukt integrera den fysiska kraften med välbehag och lätthet.
  
Astangayogans tre verktyg, eller grundstenar, för uppmärksamhet och handling kallas på sanskrit för Tristhana och innefattar  kroppshållnig, andning och fokuseringspunkt för ögonen. Översatt till svenska betyder Tristhana ungefär ”där man står”. Dessa tre är alla lika viktiga för vår yogautövning och de täcker in tre nivåer av rening;  kroppen, nervsystemet och sinnet.
De tre delarna ska alltid utövas tillsammans och bildar då det som kallas för Vinyasa. 

ASHTANGA YOGA

Att stilla tankarna

Att släppa taget om bruset som pågår och uppleva närvaro i nuet, och att känna kärlek till oss själva och vår omgivning. Det är yoga.

Sri K. Pattabhi Jois menade att vi behöver en stark och frisk kropp för att kunna öva de andra grenarna, de som handlar att gå inåt. Därför börjar vi med att öva asanas, sanskrit för rörelser. Ett regelbundet övande av de strikt sammansatta rörelserna leder till bättre hälsa och lugnare sinne. Därför kallas ashtangayoga för en metod för hälsa och självkännedom.

ASHTANGA

Åtta grenar för ett bättre liv

Yama

Fem principer om hur du är mot andra, omvärlden. De är att inte bruka våld, att tala sanning, att inte stjäla, att vara måttfull och att inte vara girig.

Niyama

Fem principer om hur du är mot dig själv, din inre värld. De är renlighet, förnöjsamhet, självdisciplin, studier och tillit.

Asana

Asana betyder rörelse. I yogans klassiska texter nämns denna del mycket lite medan de andra delarna är långt mer noggrant beskrivna.

Pranayama

Övningar för att lära sig kontrollera andetagen och därmed energiflödet i kroppen.

Pratyahara

Att rikta sina sinnen inåt och släppa taget om intryck utifrån. Det första steget i meditation.

Dharana

Koncentration på en punkt eller ett objekt. En fördjupning av meditationen.

Dhyana

Ytterligare fördjupning av meditationen till ett tillstånd av flöde.

Samadhi

Yogans allra djupaste tillstånd. Att vara fri från lidande, uppleva stillhet och fullkomlig lycka.

Yogashala Stockholm Ashtangayoga

FÖR DIG SOM YOGAR

Bra att veta

Mysore style är den traditionella formen av Ashtanga Yoga. Mysore innebär att var och en tränar i sin egen takt medan läraren ger individuella justeringar och korrigeringar vid behov.