Avbokning

Våra avbokningsregler

1. Alla bokningar och avbokningar gör du genom din profil i Wondr.
2. Bokningar kan göras 14 dagar i förväg. Du kan ha sju klasser bokade samtidigt under en 14 dagars-period.
3. Avbokning görs senast två timmar innan din klass startar (gäller ej på morgonmysoreklasserna och ledd Primary med start kl. 06.00)
4. Om du står på reservlista får du ett mail när/om du kommer med på klassen senast 120 minuter innan klassen startar.
5. Vid missad avbokning får du första gången en varning därefter debiterar vi 50 kr per missad avbokad klass.