Schemaförklaringar 2018-01-29T13:33:02+00:00

Schemaförklaringar

Beskrivning AV våra drop-in klasser:


Ashtanga Yoga Lunchklass

Det här är en ledd klass som passar alla nivåer. Läraren leder genom solhälsningar, stående och några sittande rörelser. Då lunchklassen är lite kortare, gör vi ibland lite färre stående rörelser till förmån för att hinna med några sittande. Ibland ligger fokus på att hinna med några fler rörelser i avslutningssekvensen.


Ashtanga Yoga Grundnivå

Grundnivå är för dig som har lite eller ingen erfarenhet av ashtangayoga sedan tidigare. Ashtangayoga kännetecknas av en serie rörelser, och det vi lär oss här är början av den första serien. Därför går vi igenom andningen samt solhälsning A och solhälsning B, som är de allra första rörelserna.

Därefter kommer de stående rörelserna. Efter de stående rörelserna kommer de sittande. Även dem går vi igenom, fram till en rörelse som heter Janu Sirsasana A. Vi avslutar med bryggor eller halvbryggor och den sittande delen av avslutningssekvensen.

 


Ashtanga Yoga Fortsättning

På den här klassen leder läraren Ashtanga Yogans första serie – solhälsningarna, alla stående rörelser, fram till Marychasana A i sittande och hela avslutningssekvensen. Fokus ligger framför allt på att hitta ett flöde i yogaträningen och på att lära sig Vinyasa (andningen och rörelsen synkroniserat).

Klassen passar dig som minst  har gått en grundkurs eller regelbundet på våra grund+fortsättning drop-in klasser. Du följer med så långt du blivit introducerad tidigare i serien och därefter kan du försiktigt prova de kommande rörelserna.


Ashtanga Yoga Ledd Primary

Ledd Primary innebär att klassen leds genom hela ashtangayogans första serie, eller sekvens av rörelser. Läraren undervisar på sanskrit och räknar igenom rörelsernas så kallade vinyasas  – andning och rörelse som synkroniseras,  samt hur man tar sig in och ut ur de olika rörelserna. Tempot är ganska högt och fokus ligger vid att flöda genom sekvensen.

Syftet med klassen är att lära sig ordningen på rörelserna, det korrekta sättet att ta sig in och ut ur rörelserna samt när vi strävar mot att andas in och ut i sekvensen.

Du behöver inte ha gjort hela serien förut utan hänger med så gott du kan så långt som du tidigare blivit introducerad. Därefter kan du försiktigt prova på de rörelser som följer. Du bör ha blivit introducerad i solhälsningarna och de stående rörelserna samt i den specifika djupandningsteknik som kännetecknar ashtangayogan.


Ashtanga Yoga Mysore style

Mysore är den stad i södra Indien där ashtangayogan har sitt ursprung. Det här är den traditionella formen av Ashtanga Vinyasa Yoga. Den metod som ashtangayogans grundare Pattabhi Jois tillämpade i sin undervisning kallas därför Mysore style. Det innebär att du får hjälp av läraren att lära dig ordningen på ställningarna i ashtangayogans serier och utför dem i eget tempo. Vartefter du utvecklas lär du dig nya ställningar tillsammans med din lärare.

Du tränar tillsammans med andra men behöver inte passa någon starttid. Det finns alltid minst en lärare i rummet som hjälper dig när du behöver. Man kan nästan beskriva det som att du yogar med en personlig tränare fast i grupp. De allra flesta är redo att börja med mysore när de kan solhälsningarna och de första, stående rörelserna utantill.


Ashtanga Yoga alla nivåer och Mysorestyle

En delvis ledd klass där läraren leder de som vill genom solhälsningarna och de stående rörelserna. Därefter avslutar du på egen hand eller gör de första sittande rörelserna om du kommer i håg ordningen. Mysore style för den som vill och justeringar ges i mån av tid. Klassen passar alla nivåer men det är bra om du har gått en grundkurs hos oss eller yogat på våra grundnivå drop-in klasser.


Hatha Yoga

Basen i vår hathayoga är ashtangayogans djupandning som synkroniseras med stärkande och balanserande rörelser i ett lugnt men dynamiskt tempo. Varje klass är uppbyggd utifrån ett tema med fokus på olika delar av kroppen. Var och en tränar utefter sina egna förutsättningar och klasserna passar alla nivåer.


Hatha Yoga Lugn

Basen i vår lugna hathayoga är ashtangayogans djupandning som synkroniseras med stärkande och balanserande rörelser i ett lugnt men dynamiskt tempo. Vi inleder varje klass med en grundlig andningsgenomgång. Mellan rörelserna stannar vi ofta upp i ”barnets position” en stund för att landa i andningen.

Varje klass är uppbyggd utifrån ett tema med fokus på olika delar av kroppen. Var och en tränar utefter sina egna förutsättningar och klasserna passar alla nivåer.


Yin Yoga

En klass där vi möter kroppen i stilla positioner, i ett normal tempererat rum. Bindväven med sina egenskaper får tid att stretchas och stärkas, och genom detta får hela kroppen balans och möjlighet till läkning och utveckling.

 

Mitt medvetande samlas på ett och samma ställe – hela organismen blir ett. Det bästa är att känslan finns kvar efteråt. Den försvinner inte.

JOSEFINE, STOCKHOLM