Yogaterapi. 

I grunden är all yoga terapeutisk. Skillnaden mellan våra vanliga yogaklasser och yogaterapiklasserna är att den terapeutiska yogan används för att arbeta med specifika problem såsom skador, stress eller sjukdomar. Fokus ligger vid att hjälpa kroppen i processen att hela sig själv och vi strävar efter att se orsakerna bakom den onda ryggen, den besvärliga magen eller sömnproblemen.

Utforska kroppens potential

De här klasserna utgår från utvalda fokusområden som vi fördjupar oss i, med en förhoppning att inspirera till en tillåtande inre attityd och en god hälsa. Här ges gott om utrymme till att utforska kroppens potential.

Varje klass inleds med en genomgång av antingen och  ett specifikt område samt rörelser anpassade till att stärka just detta område. Därefter leder läraren klassen i lugn takt genom Solhälsningar, stående och sittande positioner enligt ashtangayogans sekvens med anpassningar och alternativ utifrån alla deltagares olika behov.  Klassen avslutas med några enkla andningsövningar anpassade till klassens tema.

Vi kommer bland annat att jobba med rygg – och nackproblem, knäskador, smärta i axlar, armbågar, handleder, problem med magen, hjärtproblem och stress.

Yogaterapi passar både dig som har en regelbunden, etablerad yogautövning och dig som är nyare i yogan.