Linda Bröddén

Linda Bröddén

Linda Bröddén assisterar på mysoreklasser och undervisar i Ashtanga Yoga på grund och fortsättningsnivå. Hon bor med sin 11-åriga dotter i Stockholm och är också socionom.

Berätta om din bakgrund!

– Jag är utbildad socionom och arbetar på ett habiliteringscenter för barn, där mycket av yogans tankar går att använda. Jag har alltid idrottat i någon form men framför allt ägnat mig åt dans.

Varför ville du assistera?

– Det kändes som en ära att få frågan av Lisa och som en naturlig utveckling efter de här åren med yogan. Att få närma sig yogan genom att assistera och undervisa och inte bara praktisera själv blir lite som att börja om, som att få en ny relation till yogan på något sätt.

– Sedan är det ju så: När man brinner för något och det blivit en naturlig del av livet känns det otroligt roligt att få sprida och dela med sig av yogan till andra.

 

”Det känns otroligt roligt att få sprida och dela med sig av yogan till andra.”

 

Hur länge har du själv tränat?

– Jag är inne på mitt sjunde år nu. Sakta men säkert har tiden med yogan utökats allt mer och nu känns den som den blivit en del av livet – en mycket betydelsefull del.

Vad betyder yogan för dig?

– Jag har svårt att föreställa mig vardagen utan den. Det är inte bara det fysiska behovet utan mer ett sätt att landa. Du har alltid mattan att återvända till, den ger lugn och ro och perspektiv på det som händer i livet. Det har hjälpt mig att rensa ut sådant som känns viktigt från det som känns mindre viktigt i livet. Den bara är, bara finns där, som en skön känsla, och den ger mig ett lugn och en tillvaro som känns väldigt bra.