Lisa Lalér

Lisa Lalér

Lisa Lalér är huvudlärare och äger Yogashala Stockholm tillsammans med sin syster Lotta Lalér. Lisa är auktoriserad ashtangayoga-lärare vid Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute i Mysore, Indien.

Vad betyder yoga för dig?

– Yoga är för mig ett sätt att leva och relatera till mig själv och min omgivning. Genom att bli medveten och mer närvarande i andningen har jag lärt känna mig själv och mina möjligheter på ett djupare plan.

– Jag har aldrig varit så stark och frisk tidigare. Yogan ger mig så mycket kraft, tillit och glädje i livet. Jag är så tacksam att få vara på den här vägen och jag lär mig nya saker varje dag.

– I min undervisning hoppas jag kunna föra vidare yogans urgamla kunskap och visdom och den svindlande tanken om att ingenting är omöjligt.

Hur kom det sig att du började yoga?

– Det var min kloka storasyster Lotta som år 2000 visade mig vägen till yogan. Jag visste genast att jag funnit det jag sökte och att yoga skulle bli min väg, när min första lärare Maria Boox med värme beskrev yogan som ”en kärleksfull förening mellan kropp och själ genom andning och rörelse”. Under åren 2002-2005 fick jag den stora glädjen att gå i lära och assistera Maria Boox här på Yogashala Stockholm.

”Yogan ger mig så mycket kraft, tillit och glädje i livet.”

Vad har du för bakgrund?

– Jag har tidigare arbetat inom olika områden och är nära examen som gymnasielärare med svenska och religion som huvudämnen.

Vad vill du uppnå med din undervisning?

– Jag hoppas kunna föra vidare yogans urgamla kunskap och visdom om att ingenting är omöjligt. Rent konkret betonar jag gärna andningens centrala roll i yogautövningen och hur fokus på den kan göra att man blir närvarande – och glad – både i kroppen och själen. Yogan ska vara tillgänglig för alla människor, utifrån var och ens förutsättningar.

Sedan hösten 2005 har jag valt att undervisa i yoga på heltid på shalan och i juli 2009 fick jag, tillsammans med min syster Lotta, möjlighet att ta över ägarskapet av Yogashala Stockholm.

Berätta hur du blev auktoriserad ashtangayoga-lärare!

– Jag har sedan 2004 regelbundet rest till Mysore för att fördjupa mina kunskaper om yogan hos Sri K Pattabhi Jois och hans familj. Jag blev auktoriserad lärare av Sharath 2009 och sommaren 2010 bjöds jag in för att delta i hans Teacher training. Två år senare, sommaren 2012, fick jag möjligheten att assistera Sharath under en månad i shalan i Mysore. Sommaren 2014 deltog jag på Sharaths ”Special Teachers Course”, som varade i två månader. Kursen var en fantastisk erfarenhet och jag känner mig stolt och glad över att nu inneha en Level 2-auktorisation, vilket betyder att jag är auktoriserad att undervisa i både Primary och Intermediate series, ashtangayogans första och andra serie. Under mina vistelser i Mysore har också studerat Sanskrit och yogafilosofi för Lakshmisha Bath och Dr MA Jayashree. Dessutom har jag under årens lopp tränat för flera fantastiska certifierade ashtangayoga-lärare som har gästat oss på shalan.