Ashtanga Yoga – Grundkurs

2018-04-09T07:31:28+00:00

På den här kursen introduceras du i ashtangayogans grunder. Den är för dig som är nybörjare eller har gått vår intensivkurs.

Ashtanga Yoga – fortsättning mot Mysore

2018-05-14T13:12:00+00:00

Denna kurs är för dig som gått en längre grundkurs plus en fortsättningskurs och som vill gå ett steg vidare i yogan. Du får lära dig alla stående positioner, fler sittande och hela avslutningssekvensen.

Ashtanga Yoga – Mysore

2018-05-14T13:12:40+00:00

Ashtanga Yoga Mysore style är den traditionella formen av Ashtanga Vinyasa Yoga. Mysore style innebär att var och en tränar i sin egen takt medan läraren ger individuella justeringar och korrigeringar vid behov.

Hatha Yoga – Grundkurs

2018-03-21T20:10:28+00:00

Basen i vår hathayoga är ashtangayogans djupandning som synkroniseras med stärkande och balanserande rörelser i ett lugnt men dynamiskt tempo.