R. Sharath Jois är världens mest avancerade ashtangayoga-utövare och den främste auktoriteten av den traditionella metoden. Han föddes i Mysore i Indien och började utöva yoga vid sju års ålder med vägledning av sin morfar, Sri K. Pattabhi Jois.

Lisa Lalér, lärare på Yogashala Stockholm, har varit en dedikerad elev till Sri K. Pattabhi Jois och R. Sharath Jois sedan 2004. Den här boken är den första svenska utgåvan och har översatts av Lisa Lalér och ges ut exklusivt för Yogashala Stockholm.