Ashtanga Yoga – Fortsättning mot Mysore-kurs 2018-02-21T10:06:58+00:00

Projektbeskrivning

Ashtanga Yoga – fortsättning mot Mysore

TERMINSKURS

Denna kurs är för dig som gått en längre grundkurs plus en fortsättningskurs och som vill gå ett steg vidare i yogan. Du får lära dig alla stående positioner, fler sittande och hela avslutningssekvensen.

Här jobbar vi vidare i den första serien med fokus på att lära in ordningen på rörelserna och att fördjupa förståelsen av ashtangayogan med andningen i centrum. Vi kommer också prata mer om Bandhas (kroppslås) och Drishti (fokuseringspunkter).

Kursen består av både ledda klasser, delvis ledda klasser och Mysore style-klasser, där du tränar i din egen takt utan att läraren leder. Läs mer om Mysore style här. Vart efter gruppen lär sig ordningen på rörelserna ges eventuellt också nya rörelser individuellt.

En gång per kurs gör vi ledd Primary, då läraren leder dig igenom ashtangayogans hela första serie, där du får prova och leka med de rörelser du inte gjort tidigare i den första serien.

Tanken är att du, under kursen, får möjlighet att bli mer självständig i din yogautövning och du får lära dig ordningen på rörelserna så långt som ni går igenom under kursen, så att du sedan kan gå över på Mysore style.

Vid flera kurstillfällen får du därför börja träna i din egen takt, utan att läraren leder. Du får förstås hjälp när du behöver. Vi fördjupar yogafilosofin genom att ytterligare integrera yogans åtta grenar i den egna träningen och i vardagen, med fokus på de två första grenarna – Yamas och Niyamas. Vid varje kurstillfälle ges utrymme för funderingar och frågor från deltagarna.

Missade kurstillfällen på terminskurser

Du som valt att gå ashtangayoga grund- och fortsättningskurser kommer få två tillgodobiljetter för en halv termins kurs eller fyra tillgodobiljetter för en hel termins kurs. Om du missar några gånger på din kurs kan du ta igen på liknande kurs eller drop-in klass (i mån av plats). Om du går alla dina kursomgångar får du två eller fyra extragånger som du har tillgodo. Korten gäller sex månader från kursstart.

TERMINSKURS VÅREN 2018:

11 januari–22 mars – Fullbokad!

  • Plats: Shala Nytorget, Gotlandsgatan 88

  • Dag: Torsdag

  • Tid: 19:00–20:45

  • Lärare: Ann-Cristine Jonsson

  • Pris: 2 475 kr

FULLBOKAD

TERMINSKURS VÅREN 2018:

5 april–14 juni (ej 10/5)

  • Plats: Shala Zinkensdamm, Ringvägen 9D

  • Dag: Torsdag

  • Tid: 19:00–20:45

  • Lärare: Kristel Köiva

  • Pris: 2 475 kr

Boka kurs