Projektbeskrivning

Padangustasana, ashtanga yoga fortsättning mot mysore, Yogashala

TERMINSKURS

Ashtanga Yoga – fortsättning mot Mysore

Den här kursen passar dig som gått en grund- och en fortsättningskurs och som vill ta ett steg vidare mot Mysore. Här får du lära dig alla stående positioner, flera sittande och hela avslutningssekvensen.

Här jobbar vi vidare i den första serien med fokus på att lära in ordningen på rörelserna och att fördjupa förståelsen av ashtangayogan med andningen i centrum. Vi kommer också prata mer om Bandhas (kroppslås) och Drishti (fokuseringspunkter).

Kursen består av både ledda klasser, delvis ledda klasser och Mysore style-klasser, där du tränar i din egen takt utan att läraren leder. Läs mer om Mysore style här. Vart efter gruppen lär sig ordningen på rörelserna ges eventuellt också nya rörelser individuellt.

En gång per kurs gör vi ledd Primary, då läraren leder dig igenom ashtangayogans hela första serie, där du får prova och leka med de rörelser du inte gjort tidigare i den första serien.

Tanken är att du, under kursen, får möjlighet att bli mer självständig i din yogautövning och du får lära dig ordningen på rörelserna så långt som ni går igenom under kursen, så att du sedan kan gå över på Mysore style.

Vid flera kurstillfällen får du därför börja träna i din egen takt, utan att läraren leder. Du får förstås hjälp när du behöver. Vi fördjupar yogafilosofin genom att ytterligare integrera yogans åtta grenar i den egna träningen och i vardagen, med fokus på de två första grenarna – Yamas och Niyamas. Vid varje kurstillfälle ges utrymme för funderingar och frågor från deltagarna.

Boken Ageless av Sharath Jois och med svensk översättning av Lisa Lalér ingår i kurspriset. Under kursens gång har du också möjlighet att gå på våra andra drop in klasser för halva drop in-priset under hela din kursperiod. Det finns ett drop in kort för kursdeltagare på din sida när du loggar in i vårt bokningssystem Wondr. Du bokar och checkar in på valfri klass och sedan dras summan dagen efter från ditt betalkort.

VIKTIGT: Vid sjukdom/olycka under kursen kommer det inte att finnas möjlighet att ”ta igen den förlorade tiden” vid ett senare kurstillfälle. Bokning av kursen är bindande. Det innebär att kursavgiften inte återbetalas.

OBSERVERA: Den adress/företagsnamn du skriver i anmälningsformuläret går ej att ändra i efterhand. Så om det är ditt jobb/företag som betalar för kursen bör du fylla i företagets namn i fältet ”företag” och dess adress och ditt namn i fältet ”namn”.

Yogashala_Mysorestyle9

ANNA, KUNGSHOLMEN:

Jag gillar alla lärarna, de är fantastiska. Jag gillar också koncentrationen i rummet. Det är hela stämningen jag tycker om

 

Kurstillfällen

Ashtanga Yoga fortsättning mot Mysore 16 april - 11 juni

Plats: Shala Zinken

Kursperiod: 16 april - 11 juni

Dag: torsdag

Tid: 18:50 - 20:30

Lärare: Kristel Köiva

Pris: 2200 kr

Övrigt: 9 kurstillfällen. Ej klass den 21 maj.

Ashtanga Yoga fortsättning mot Mysore 16 januari - 11 juni

Plats: Shala Zinken

Kursperiod: 16 januari - 11 juni

Dag: torsdag

Tid: 18:50 - 20:30

Lärare: Kristel Köiva

Pris: 4200 kr

Övrigt: 21 kurstillfällen. Ej klass den 21 maj

FÖR DIG SOM YOGAR

Bra att veta