Projektbeskrivning

Padangustasana, ashtanga yoga fortsättning mot mysore, Yogashala

KURS

Ashtanga Yoga – fortsättning mot Mysore

Den här kursen passar dig som gått en grund- och en fortsättningskurs och som vill ta ett steg vidare mot Mysore. Här får du lära dig alla stående positioner, flera sittande och hela avslutningssekvensen.

På denna kursnivå arbetar vi vidare i den första serien med fokus på att lära in ordningen på rörelserna och att fördjupa förståelsen av ashtangayogan med andningen i centrum. Vi kommer också prata mer om Bandhas (kroppslås) och Drishti (fokuseringspunkter).

Kursen består av både ledda klasser, delvis ledda klasser och Mysore style-klasser, där du tränar i din egen takt utan att läraren leder. Läs mer om Mysore style här. Vart efter gruppen lär sig ordningen på rörelserna ges eventuellt också nya rörelser individuellt.

En gång per kurs gör vi ledd Primary, då läraren leder dig igenom ashtangayogans hela första serie, där du får prova och leka med de rörelser du inte gjort tidigare i den första serien.

Tanken är att du, under kursen, får möjlighet att bli mer självständig i din yogautövning och du får lära dig ordningen på rörelserna så långt som ni går igenom under kursen, så att du sedan kan gå över på Mysore style.

Vid flera kurstillfällen får du därför börja träna i din egen takt, utan att läraren leder. Du får förstås hjälp när du behöver. Vi fördjupar yogafilosofin genom att ytterligare integrera yogans åtta grenar i den egna träningen och i vardagen, med fokus på de två första grenarna – Yamas och Niyamas. Vid varje kurstillfälle ges utrymme för funderingar och frågor från deltagarna.

Kursen är både på plats och online under våren. Det innebär att kursavgiften inte återbetalas. Det ingår två ta igen gånger som du använder på valfri drop in klass under kursens gång.

Yogashala_Ashtanga Yoga
Yogashala_inre fridYogashala_kroppen renas

ANNA, KUNGSHOLMEN:

Jag gillar alla lärarna, de är fantastiska. Jag gillar också koncentrationen i rummet. Det är hela stämningen jag tycker om

 

Kurstillfällen

Ashtanga Yoga fortsättningskurs mot Mysore 11 januari - 15 mars

Plats: Shala Zinken

Kursperiod: 11 januari - 15 mars

Dag: Måndag

Tid: 19.15 - 21.00

Lärare: Jon Edäng

Pris: 2400 kr

Ashtanga Yoga fortsättningskurs mot Mysore 13 januari - 17 mars

Plats: Shala Zinken

Kursperiod: 13 januari - 17 mars

Dag: Onsdag

Tid: 18.30 - 20.15

Lärare: Hans Österlund

Pris: 2400 kr

Övrigt: 10 kurstillfällen

Fullbokat

Ashtanga Yoga fortsättningskurs mot Mysore 24 mars - 23 juni

Plats: Shala Zinken

Kursperiod: 24 mars - 23 juni

Dag: Onsdag

Tid: 18.30 - 20.15

Lärare: Hans Österlund

Pris: 3360 kr

Övrigt: 14 kurstillfällen

FÖR DIG SOM YOGAR

Bra att veta