Projektbeskrivning

Ashtanga Yoga Mysorekurs

TERMINSKURS

Ashtanga Yoga – Mysorekurs

Ashtangayoga Mysore style är den traditionella formen av Ashtanga Vinyasa Yoga. Mysore style innebär att var och en tränar i sin egen takt medan läraren ger muntliga individuella justeringar och korrigeringar vid behov. Du kan följa kursen på plats hos oss eller på distans när det passar dig.

Den här kursen är för dig som minst kan ordningen på solhälsningarna, de stående positionerna och de första sittande. Vid de flesta kurstillfällena tränar vi Mysore style (då du gör positionerna i din egen takt med din egen andning) men det förekommer även ledda klasser samt teknikpass med fokus på ashtangayogans olika delar.

Vi fördjupar förståelsen av både andningen, positionerna, Bandhas (kroppslåsen) och Drishti (fokuseringspunkter) och varje kursdeltagare får mer individuell hjälp i form av justeringar i rörelserna för att komma vidare i sin yogautövning i sin egen takt.

Fokus ligger också vid att lära sig rätt Vinyasa, det vill säga positionerna och andningen synkroniserat och hur man tar sig in och ut ur de olika positionerna. Under kursen får du lära dig namnen på positionerna så långt som du gör i sekvensen.

Minst en gång per termin gör vi ledd Primary där du får prova de positioner som du kanske ännu inte gör. Under kursen diskuterar vi tillsammans olika begrepp i yogans filosofi och delar av Patanjalis Yoga Sutras.

Boken Ageless av Sharath Jois och med svensk översättning av Lisa Lalér ingår i kurspriset. Under kursens gång har du också möjlighet att gå på våra andra drop in klasser för halva drop in-priset under hela din kursperiod. Det finns ett drop in kort för kursdeltagare på din sida när du loggar in i vårt bokningssystem Wondr.

VIKTIGT: Vid sjukdom/olycka under kursen kommer det inte att finnas möjlighet att ”ta igen den förlorade tiden” vid ett senare kurstillfälle. Bokning av kursen är bindande. Det innebär att kursavgiften inte återbetalas.

Yogashala_Mysorestyle13

TOMMY, sÖDERMALm:

 Det var mycket mer styrketräning än jag hade trott.

Kurstillfällen

Ashtanga Yoga Mysore 20 augusti - 15 oktober

Plats: Shala Zinken

Kursperiod: 20 augusti - 15 oktober

Dag: Torsdag

Tid: 18:40 - 20:30

Lärare: Kristel Köiva

Pris: 2250 kr

Övrigt: 9 kurstillfällen.

Fullbokat

Ashtanga Yoga Mysore 22 oktober - 17 december

Plats: Shala Zinken

Kursperiod: 22 oktober - 17 december

Dag: Torsdag

Tid: 18:40 - 20:30

Lärare: Kristel Köiva

Pris: 2250 kr

Övrigt: 9 kurstillfällen

Ashtanga Yoga Mysore 20 augusti - 17 december

Plats: Shala Zinken

Kursperiod: 20 augusti - 17 december

Dag: torsdag

Tid: 18:40 - 20:30

Lärare: Kristel Köiva

Pris: 4200 kr

Övrigt: 18 kurstillfällen

Fullbokat

Ashtanga Yoga Mysore 25 augusti - 15 december

Plats: Mullvägen 3, Sollentuna

Kursperiod: 25 augusti - 15 december

Dag: Tisdag

Tid: 19:15 - 20:45

Lärare: Lena Moberg

Pris: 3825 kr

Övrigt: 17 kurstillfällen

FÖR DIG SOM YOGAR

Bra att veta