Projektbeskrivning

ashtanga yoga fortsättning mot mysore

TERMINSKURS

Ashtanga Yoga – fortsättning mot Mysore

Den här kursen passar dig som gått en grund- och en fortsättningskurs och som vill ta ett steg vidare mot Mysore. Här får du lära dig alla stående positioner, flera sittande och hela avslutningssekvensen.

Här jobbar vi vidare i den första serien med fokus på att lära in ordningen på rörelserna och att fördjupa förståelsen av ashtangayogan med andningen i centrum. Vi kommer också prata mer om Bandhas (kroppslås) och Drishti (fokuseringspunkter).

Kursen består av både ledda klasser, delvis ledda klasser och Mysore style-klasser, där du tränar i din egen takt utan att läraren leder. Läs mer om Mysore style här. Vart efter gruppen lär sig ordningen på rörelserna ges eventuellt också nya rörelser individuellt.

En gång per kurs gör vi ledd Primary, då läraren leder dig igenom ashtangayogans hela första serie, där du får prova och leka med de rörelser du inte gjort tidigare i den första serien.

Tanken är att du, under kursen, får möjlighet att bli mer självständig i din yogautövning och du får lära dig ordningen på rörelserna så långt som ni går igenom under kursen, så att du sedan kan gå över på Mysore style.

Vid flera kurstillfällen får du därför börja träna i din egen takt, utan att läraren leder. Du får förstås hjälp när du behöver. Vi fördjupar yogafilosofin genom att ytterligare integrera yogans åtta grenar i den egna träningen och i vardagen, med fokus på de två första grenarna – Yamas och Niyamas. Vid varje kurstillfälle ges utrymme för funderingar och frågor från deltagarna.

Det går fint att ta igen missade kursomgångar på någon av våra andra fortsättningskurser och du har också möjlighet att gå på våra andra drop in klasser för halva priset under hela din kursperiod. Det finns ett drop in kort för kursdeltagare på din sida när du loggar in i Wondr. 

ANNA, KUNGSHOLMEN:

Jag gillar alla lärarna, de är fantastiska. Jag gillar också koncentrationen i rummet. Det är hela stämningen jag tycker om

 

Kurstillfällen

Ashtangayoga fortsättning mot mysore 22 oktober - 17 december

Plats: Shala Nytorget

Kursperiod: 22 oktober - 17 december

Dag: Tisdag

Tid: 19.00-20.40

Lärare: Maja Asperen

Pris: 2500 kr

Ashtangayoga fortsättning mot mysore 24 oktober - 19 december

Plats: Shala Zinkensdamm

Kursperiod: 24 oktober - 19 december

Dag: Torsdag

Tid: 19.00-20.40

Lärare: Kristel Köiva

Pris: 2500 kr

KOM OCH YOGA HOS OSS 

Yoga boostar din kropp & ditt humör