R. Sharath Jois, Indien | Yogashala Stockholm
R. Sharath Jois, Indien2018-08-20T16:59:57+00:00

Projektbeskrivning

Workshop Stockholm R. Sharath Jois Yogashala Stockholm

Gästlärare R. Sharath Jois

R. Sharath Jois är lärare, utövare och paramaguru av ashtangayoga, i K. Patthabi Jois tradition. Sharath kommer tillbaka till oss sommaren 2019. Datumen för workshopen presenteras i oktober 2018.

R. Sharath Jois is a teacher, practitioner and lineage holder (paramaguru) of Ashtanga Yoga, in the tradition of K. Pattabhi Jois. Sharath will come back to us in Stockholm in 2019.

R Sharath är son till Saraswathi och barnbarn till Guruji, Sri Pattabhi Jois. Han föddes den 29 september 1971 i Mysore, södra Indien. Att växa upp i en ”yogafamilj” innebar för Sharath att han började yoga redan som sjuåring. Fram till fjorton års ålder exprimenterade han med rörelserna i ashtangayogans första och andra serie (primary och intermediate). Sharath utbildade sig till elektriker men visste någonstans inom sig att han en dag skulle gå i sin farfars fotspår och följa ashtangayogans väg. Uppmuntrad av sin mamma återvände han helhjärtat till yogan när han var nitton år. Han steg upp klockan 03:30 varje morgon, körde till sin farfars shala i Lakshmipuram, för att först göra sin egen träning och sedan assistera Guruji. Denna rutin följde Sharath under många år. Numera stiger han upp klockan 02.00 för att hinna med sin egen träning inan han börjar undervisa sina elever i shalan. Sedan Gurujis bortgång i maj 2009 har Sharath ansvaret för all undervisning på Ashtanga Yoga Research Institute (AYRI) tillsammans med sin mamma Saraswathi Rangaswamy.Sharath är den enda av Sri Pattabhi Jois elever som har fullföljt ashtangayogans alla sex serier. Vill du läsa mer om Sharath se www.kpjayi.org

R. Sharath Jois is the director of the Shri K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute (KPJAYI) in Mysore, India. He is an author, the subject of several documentaries, and is known for his expertise in Ashtanga yoga. As a teacher, Jois reinforces the idea that practising Ashtanga yoga is a process and that asanas are simply one aspect of the practice, preparing individuals to incorporate the other limbs into their lives. There are many layers to the practice and although it may appear as a linear practice, marked by progression based on the addition of new asanas, it is in fact, much more nuanced. This is precisely why students are encouraged to focus on the physical practice because the experiential aspects of the practice are where the true learning occurs, not simply by reading about yoga theory; the practice is the foundation for the practical application of yoga theory. He studied under his grandfather for twenty years.

Snabbvägar

Kategorier: