Projektbeskrivning

TERMINSKURS

Hatha Yoga – fortsättningskurs

Basen i vår hathayoga är ashtangayogans djupandning som synkroniseras med stärkande och balanserande rörelser i ett lugnt men dynamiskt tempo.

Det här är en fortsättningskurs i Hatha Yoga för dig som har gått på våra Hatha yoga drop-in klasser eller gått en Hathayogakurs hos oss.

Läraren bygger varje kurstillfälle utifrån olika teman som fokuserar på kroppens olika delar. Vissa klasser kommer ha ett lite högre tempo medan vi andra gånger drar ner på  takten  och stannar kvar längre i varje position. Du kommer även få lära dig mer om yogans filosofi och historia.
Vid bokad kurs är din anmälan bindande. Det innebär att kursavgiften inte återbetalas.
Hathayoga

Kurstillfällen

MJUK YOGA I ETT LUGNARE TEMPO 

Yogan gör dig stark, uthållig och lugn