Projektbeskrivning

Läsårskurs med Lisa Lalér

LÄSÅRskurs 19/20

Läsårskurs Mysore Style, 10 tillfällen

Denna kurs är för dig som har en etablerad och regelbunden mysorepraktik. Kursen ger fördjupning och vägledning i din egen praktik, kunskap om asanas effekter på kroppens organ, om anatomi och funktion, om yogans filosofi, historia och grundläggande sanskrit. Syftet är att du ska få djupare insikt och förståelse för din egen resa på yogans väg. Huvudlärare är Lisa Lalér.

Under två terminer kommer vi att ses en söndag i månaden. Några tillfällen kommer pågå både lördag och söndag. Du kommer få hemuppgifter och regelbundet föra anteckningar kring din egen practice i en yogajournal. 

LITTERATUR och material SOM INGÅR I KURSen:
  • Ashtanga Yoga Anusthana – Sharath Jois
  • Ageless – Sharath Jois
  • Patanjali Yoga Sutra – Måns Broo
  • One Simple Thing – Eddie Stern
  • Sanskrit – Anna-Pya Sjödin
  • Filosofi – Yogashala Stockholm
  • Yogashalas yogamattväska
  • Yogashalas bomullsmatta
  • Workshop med Eddie Stern
  • Yoga & Science conference

Kursinnehåll:

Termin 1 HT 2019

Tillfälle 1: Introduktion, 18 augusti

10.00 – 12.00 Mysoreklass med Lisa Lalér

13.00 – 15.00 Introduktion

Tillfälle 2: Ashtangayogans System, 15 september

10.00-12.00 Mysoreklass med Lisa Lalér

13.00-16.00 Lisa Lalér & osteopat Cecilia Idemalm

Tillfälle 3: Bandhas & Andningens Anatomi, 27 oktober

10.00 – 12.00 Mysoreklass med Lisa Lalér

13.00 – 16.00 Lisa Lalér & osteopat Cecilia Idemalm

Tillfälle 4: Yogafilosofi & Patanjali Yoga Sutra, 7 – 8 december

Lördag 09.00 – 11.00 Lördag Mysoreklass med Lisa Lalér

Lördag 12.00 – 16.00 Yogafilosofi med Måns Broo

Söndag 08.00 – 09.45 Söndag Ledd Primary med Lisa Lalér

Söndag 11.00 – 15.00 Yogafilosofi med Måns Broo

Termin 2: VT 2020

Tillfälle 5: Anatomi, 19 januari

10.00 – 12.00 Mysoreklass med Lisa Lalér

13.00 – 16.00 Anatomi med Fredrik Christiansson & Lisa Lalér

Tillfälle 6: Workshop Eddie Stern, 31 januari – 3 februari

Workshop med Eddie Stern 30 januari – 3 februari inklusive Yoga & Science Conference

Tillfälle 7: Sanskrit I, 29 februari – 1 mars

09.00 – 11.00 Lördag Mysoreklass med Lisa Lalér

12.00 – 16.00 Sanskrit

08.00 – 09.45 Söndag Ledd Primary med Lisa Lalér

11.00 – 15.00 Sanskrit

Tillfälle 8: Yoga och balans, 29 mars

10.00 – 12.00 Mysoreklass med Lisa Lalér

13.00 – 16.00 Lisa Lalér filosofi & praktik

Tillfälle 9: Sanskrit II, 4 & 5 april

09.00 – 11.00 Lördag Mysoreklass med Lisa Lalér.

12.00 – 16.00 Sanskrit

08.00 – 09.45 Söndag Ledd Primary med Lisa Lalér

11.00 – 15.00 Sanskrit

Tillfälle 10: Matlagning & avslutning, 26 april

10.00 – 12.00 Mysoreklass med Lisa Lalér

12.30 – 16.00 Indisk matlagningskurs med Malin Mendel (preliminärt)

Lisa Lalér Yogashala Stockholm
Måns Broo

MONICA, stockholm:

Yogan har förändrat mitt liv för gott. Mentalt är jag mycket lugnare, mer fokuserad och jag lever i nuet.

Boka din plats