Projektbeskrivning

Yogashala-Workshop Måns Broo

Workshop

Upanishaderna

Om upanishaderna:

Det sista årtusendet före Jesu födelse var en tid av stor dramatik och förändring i norra Indien. Jordbruket blomstrade, nya städer byggdes och en helt ny, sofistikerad kultur skapades. Samtidigt var många missnöjda med vad de uppfattade som en ytlig, materialistisk livsstil, och uppfattade den tidens religiösa ritualer som verkningslösa. Dessa människor lämnade de stora städerna och slog sig ned på landsbygden, på gränsen mellan civilisation och ödemark, för att tillsammans finna svar på livets stora frågor. Det är i denna kontext som upanishaderna kommer till, forntida samtal mellan läromästare och lärjungar, där den centrala frågan är ”vem är jag”? På denna kurs kommer vi att läsa valda delar av de mest kända upanishaderna och se om de svar som de ger kan upplevas som relevanta också i våra dagar.

Program:

Lördag 23/4 kl.11:00 – 16:00

Söndag 24/4 kl.10:00 – 15:00

Yoga workshopsYogans positiva effekter
Yogashala_yogans positiva effeker

Kurstillfällen

Workshop - Upnishaderna 23 och 24 april

Plats: Shala Zinken, portkod 1998

Kursperiod: 23 och 24 april

Dag: Lördag och söndag

Tid: Se program

Lärare: Måns Broo

Pris: 1500 kr

Workshop - Upnishaderna 23 och 24 april

Plats: Shala Zinken, portkod 1998

Kursperiod: 23 och 24 april

Dag: Lördag och söndag

Tid: Se program

Lärare: Måns Broo

Pris: 1250 kr

Övrigt: Pris för årskortsmedlem Yogashala

Ashtangayogans steg