Projektbeskrivning

Yogashala_Yoga och meditationskurs

KURS

Yoga och meditation

I den här kursen kombineras dynamiska yogaövningar och meditation, med ett fokus på medvetandet som själva essensen i meditation. 

Kursen är en introduktion till meditation och yoga – aktsamhet i stillhet och rörelse. Med närvaro närvaro, fokuserad uppmärksamhet och medvetenhet går vi igenom några grundläggande meditationsövningar och enkla rörelser.

Om vi blir lite mer lyhörda för det som pågår i kroppen och sinnet på mer subtila nivåer får vi också bättre verktyg att utveckla större mental balans och blir inte lika lätt offer för reaktiva beteendemönster.

Meditation är i det här sammanhanget inte enbart det som sker när vi sitter helt stilla, utan blir ett sätt att möta alla upplevelser, även de oönskade, och oavsett var vi befinner oss eller vad vi gör.

Kropp och sinne utgör en enhet men representerar också två ingångar till reflektion och djupare kontemplation. Genom olika övningar utforskar vi grunderna för meditation i stillhet och rörelse.

Några punkter som kursen går igenom:

* Att sitta stilla – avslappnat och aktivt.

* Att vara ett vittne till kroppskänningar och tankar.

* Hur kroppen och sinnet formar våra känslor.

* Hur andningen kan vara ett ankare för medveten uppmärksamhet.

* Mjukgörande och stärkande yogaövningar.

I kurspriset ingår vår bok om yogafilosofi med Illustrationer av Stina Wirsén och text av Lisa Lalér.

Du får ett 5-klippkort (värde 1 250 kr) med en giltighetstid på sex månader från kursens startdatum.

Bokningsvillkor
Här kan du läsa allt om våra boknings- och betalningsvillkor

Yoga och meditation
Yogans positiva effekter

Kurstillfällen:

Yoga och meditation 28 oktober - 16 december

Plats: Shala Zinken

Kursperiod: 28 oktober - 16 december

Dag: Torsdag

Tid: 17.00 - 18.15

Lärare: Joakim Gavazzeni

Pris: 2000 kr

Övrigt: 8 kurstillfällen

FÖR DIG SOM YOGAR

Bra att veta

Kärlek

Kanske fastnar du lätt i prestationstankar och behöver lära dig varva ned, kanske behöver du hitta motivationen. Kanske har du skador eller funktionsnedsättningar som kräver rehabilitering eller anpassning. Kanske längtar du efter mening. Hos oss börjar vi där du är. Sedan fortsätter vi, tillsammans. För att kärlek är den enda möjliga vägen.

Illustration: Stina Wirsen