Projektbeskrivning

Yogashala_Yoga och meditationskurs

Yoga och meditation

KURS 

Meditation och yoga

Kursen är en introduktion till meditation och yoga – aktsamhet i stillhet och rörelse. Genom fokuserad uppmärksamhet, närvaro och medvetenhet går vi igenom några grunder för sittande meditation och fysisk yoga (ashtanga). 

Tre områden står i fokus för vår kombination av sittande meditationsövningar och några grundläggande yogapositioner (fysiska asanas):

Position – hur vi sitter påverkar meditationen och strävan är att kunna sitta både avslappnat och aktivt. Det här är viktigt också inom yoga, både när det gäller stillheten i en asana och rörelserna mellan positionerna.

Andning – andetagen kommer här att användas som ankare för en fokuserad uppmärksamhet och andningen är också ett viktigt stöd för rörelserna i yoga. 

Kroppskänningar – hur det känns i kroppen ligger till grund för både känslor och tankar. Genom att bli mer lyhörda för kroppskänningarna blir vi också lite mer medvetna om det som pågår i sinnet, det mentala innehållet.  

Fysisk yoga innebär att kroppen är i ständig rörelse medan meditation handlar om att bara sitta still. ”Gom” är ett tibetanskt ord för meditation som betyder att lära känna och vad vi lär känna är vårt sinne. Medan yoga är en praktik i sig självt, kan den också vara en ingång till att mer direkt träna sinnet genom meditation.

På sätt och vis kan yoga och meditation sägas vara varandras motsatser. Men vi kan också säga att de kompletterar varandra och det är ambitionen här, att förena sittande och fysiska asanas.

Meditation, Yogashala Stockholm
Yogashala_Yogans positiva effekter

Kurstillfällen:

FÖR DIG SOM YOGAR

Bra att veta

Kärlek

Kanske fastnar du lätt i prestationstankar och behöver lära dig varva ned, kanske behöver du hitta motivationen. Kanske har du skador eller funktionsnedsättningar som kräver rehabilitering eller anpassning. Kanske längtar du efter mening. Hos oss börjar vi där du är. Sedan fortsätter vi, tillsammans. För att kärlek är den enda möjliga vägen.

Illustration: Stina Wirsen