Yoga som stresshantering 2018-06-13T08:32:37+00:00

Projektbeskrivning

Yoga som stresshantering

TEMAKLASS

Yoga som stresshantering

De verktyg som finns i yogan för att skapa bättre balans är andning, rörelse, medveten närvaro och filosofi. Den här klassen utgår från ashtangayoga och vi fokuserar mycket på grunderna i metoden. I ashtangayoga gör vi alltid rörelserna i samma ordning tillsammans med en djupgående andningsteknik. Du kommer att få lära dig om vilka typer av rörelser man kan behöva göra mer av eller stanna kvar i längre för att stilla ett stressat nervsystem. Under klassen kommer du också att få lära dig enkla och lugnande andningsövningar.

Tänk på

Temaklasser är inte avboknings- eller ombokningsbara. Student och pensionärsrabatter gäller inte för temaklasser.