Projektbeskrivning

Workshop Måns Broo

Yogafilosofi med Måns Broo

WORKSHOP

Yogafilosofi med Måns Broo

Modul 1: Yoga Sutra Kapitel 1 och 2

Under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 gästar Måns Broo oss på Yogashala Stockholm vid tre tillfällen.  Han kommer att ge tre föreläsningar om Patañjalis yogasūtra och Bhagavadgītā. Måns Broo är docent vid Åbo Akademi och har översatt Yogasūtra till svenska från Sanskrit. Här får du verkligen möjlighet att dyka djupare in i yogans filosofi!

Patañjali skrev sin text Yogasūtra för mer än 1500 år sedan. Hans bok är ändå fortfarande högst aktuell, inte bara för att yoga idag är populärare än någonsin tidigare, utan framför allt för att de problem han brottas med lika mycket rör nutidsmänniskan. Hurdant är människans sinne? Kan alla hennes bångstyriga tankar stillas? Kan hon bryta destruktiva tankemönster? Och finns kanske något bortom tanken? Yogasūtra handlar som namnet säger om yoga, men på ett filosofiskt genomgripande sätt, där Patañjali inte nöjer sig med att beskriva människans och världens beskaffenhet, utan också presenterar en konkret metod för att bryta de bojor som fjättrar oss. Texten ger oss en fascinerande inblick i en världsåskådning som vid första anblick kan verka främmande, men som vid ett närmare studium på många sätt kan kännas bekant.

Under denna första helg fokuserar vi på och lär oss mer det första och andra kapitlet av Yogasūtra, där bland annat yogans åtta grenar beskrivs. Måns går detaljerat igenom de mest relevanta delarna i de två kapitlen och vi kommer även att få prova recitera några sutror.

Modul 2: Yoga Sutra Kapitel 3 och 4

Under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 gästar Måns Broo oss på Yogashala Stockholm vid tre tillfällen.  Han kommer att ge tre föreläsningar om Patañjalis yogasūtra och Bhagavadgītā. Måns Broo är docent vid Åbo Akademi och har översatt Yogasūtra till svenska från Sanskrit. Här får du verkligen möjlighet att dyka djupare in i yogans filosofi!

Under denna andra helg med Måns fokuserar vi på och lär oss mer det de två sista kapitlen av Yogasūtra. Måns går detaljerat igenom de mest relevanta delarna i de två kapitlen och vi kommer även att få prova recitera några sutror, Det är bra om du har deltagit på Modul 1.

Patañjali skrev sin text Yogasūtra för mer än 1500 år sedan. Hans bok är ändå fortfarande högst aktuell, inte bara för att yoga idag är populärare än någonsin tidigare, utan framför allt för att de problem han brottas med lika mycket rör nutidsmänniskan. Hurdant är människans sinne? Kan alla hennes bångstyriga tankar stillas? Kan hon bryta destruktiva tankemönster? Och finns kanske något bortom tanken? Yogasūtra handlar som namnet säger om yoga, men på ett filosofiskt genomgripande sätt, där Patañjali inte nöjer sig med att beskriva människans och världens beskaffenhet, utan också presenterar en konkret metod för att bryta de bojor som fjättrar oss. Texten ger oss en fascinerande inblick i en världsåskådning som vid första anblick kan verka främmande, men som vid ett närmare studium på många sätt kan kännas bekant.

Modul 3: Bhagavadgītā 

Bhagavadgītā

Bhagavadgītā (sanskrit : भगवद् गीता, för ”den höges sång”) är ett av världslitteraturens mest berömda epos. Under ett våldsamt slag samtalar guden Krishna och hjälten Arjuna om yoga – de metoder för andlig rening och självinsikt som bildar stommen i buddistisk och hinduistisk religion. Yoga är, som det står i Bhagavadgītā , vägen till ”upplösandet av lidandets band” och ett tillstånd av ”fullkomlig, översinnlig lycka som kan fattas endast genom insikt”. Det utgör en självständig berättelse i det stora eposet Mahabharatas sjätte bok. För hinduismen utgör Bhagavadgta ett särskilt viktigt verk.

I Bhagavadgītā (förs en dialog mellan guden Krishna och prins Arjuna strax före det stora slaget vid Kurukshetra. Arjuna står inför ett svårt dilemma: hans plikt som krigare är att följa sin dharma och påbörja slaget, men samtidigt ser han det som en fruktansvärd synd att döda de många stora män, släktingar och guruer, som står i motståndarnas här. För att ledsaga prinsen genom detta svåra beslut undervisar Krishna prinsen i olika former av yoga. Historien utspelar sig för cirka femtusen år sedan.

Bhagavadgita kan ses som en sammanfattning av upanishaderna. Varje kapitel avslutas till exempel med att Bhagavad-Gita kallas för upanishad.

Krishna säger i Bhagavadgita 3.3 att det sedan gammalt finns två vägar:

Karmayoga, handlingens väg: Att göra sin plikt (dharma) och tillägna Gud resultatet. Att förbli opåverkad av dualiteter som glädje-sorg, värme-kyla och så vidare. Att läsa religiösa texter och meditera över/dyrka gudarna.

Jnanayoga, kunskapens väg: (förknippas ofta med att vara munk/nunna) Att lyssna på upanishadernas budskap, fundera över det och realisera det genom meditation, det vill säga få kunskap om självets sanna natur.

Program och tider för samtliga helger:

Program:

Lördag 12.00 – 16.00 Yogafilosofi med Måns Broo

Söndag 08.00 – 09.45 Ashtanga Yoga ledd primary med Lisa Lalér

Söndag 11.00 – 15.00 Yogafilosofi med Måns Broo

Yogashala_Mysorestyle

Kurstillfällen:

Workshop Yogafilosofi, Modul 1, 21 och 22 november

Plats: Shala Zinken och/eller online

Kursperiod: 21 och 22 november

Dag: Lördag och söndag

Tid: Se program

Lärare: Måns Broo

Pris: 1750 kr

Övrigt: Yoga sutras kap. 1 & 2

Workshop Yogafilosofi, Modul 2, 23 och 24 januari

Plats: Shala Zinken och/eller online

Kursperiod: 23 och 24 januari

Dag: Lördag och söndag

Tid: Se program

Lärare: Måns Broo

Pris: 1750 kr

Övrigt: Yoga sutras Kap. 3 & 4

Workshop Yogafilosofi, Modul 3, 24 och 25 april

Plats: Shala Zinken och/eller online

Kursperiod: 24 och 25 april

Dag: Lördag och söndag

Tid: Se program

Lärare: Martin Gansten

Pris: 1750 kr

Övrigt: Bhagavad Gita

Workshop Yogafilosofi, Modul 1 - 3, 21 - 22 nov, 23 - 24 februari, 24 - 25 april

Plats: Shala Zinken och/eller online

Kursperiod: 21 - 22 nov, 23 - 24 februari, 24 - 25 april

Dag: Lördag och söndag

Tid: Se program

Lärare: Måns Broo

Pris: 4500 kr

Övrigt: Yoga Sutras kap. 1-4 samt Bhagavad Gita.

FÖR DIG SOM YOGAR

Bra att veta

Kärlek

Kanske fastnar du lätt i prestationstankar och behöver lära dig varva ned, kanske behöver du hitta motivationen. Kanske har du skador eller funktionsnedsättningar som kräver rehabilitering eller anpassning. Kanske längtar du efter mening. Hos oss börjar vi där du är. Sedan fortsätter vi, tillsammans. För att kärlek är den enda möjliga vägen.

Illustration: Stina Wirsen