Projektbeskrivning

Yogans anatomi

WORKSHOP

Yogans anatomi

med Cia Idemalm

I denna temaklass får du lära dig hur kroppen jobbar som mest fördelaktigt i din yogapraktik.

Har du funderingar över vad du ska sträva efter i varje asana (rörelse) eller känner du att du hamnat i ett rörelsemönster i yogan som är svårt att bryta? Kanske du märker att du får ont under eller efter din yogaträning? Många är vi som ibland hamnar i rörelsemönster som kan vara svåra att bryta själv. Ofta leder det till att vi börjar krångla till rörelserna, vilket kan leda till att vi får smärta eller obehag som tenderar att flytta sig runt i kroppen.

Vi börjar med en kortare teoretisk genomgång av kroppens optimala aktiveringsmönster med grunden i Samastitih. Därefter följer vi upp praktiskt med att gemensamt gå igenom musklernas arbete i Samastitih från fot till huvud. Vi går igenom hur och varför man ska försöka aktivera musklerna på ett visst sätt och de vanligaste rörelseavvikelserna.

Efter genomgången Samastitih försöker vi i en modifierad ashtanga-sekvens ta med oss vårt aktiveringsmönster in i flera asanas. Du behöver vara ombytt och ha en egen yogamatta med dig.

Kurstillfällen

Kärlek

Kanske fastnar du lätt i prestationstankar och behöver lära dig varva ned, kanske behöver du hitta motivationen. Kanske har du skador eller funktionsnedsättningar som kräver rehabilitering eller anpassning. Kanske längtar du efter mening. Hos oss börjar vi där du är. Sedan fortsätter vi, tillsammans. För att kärlek är den enda möjliga vägen.

Illustration: Stina Wirsen