Ashtanga Yoga 2018-01-17T13:40:31+00:00

Ashtanga Yoga

ASHTANGA YOGA

En metod för hälsa och självkännedom

Hos oss är tyngdpunkten traditionell ashtangayoga från Indien. En metod för hälsa och självkännedom som följer fasta serier av yogarörelser, sammanlänkade med andetagen.

Metoden utvecklades av gurun Sri K. Pattabhi Jois från staden Mysore i södra Indien. Ashtanga betyder åtta delar på sanskrit. Yogarörelserna är en av delarna. De andra sju är vägledning om beteende, moral, andning och gradvis fördjupning av meditation för att till sist uppnå samadhi – upplysning.

Allt finns beskrivet i yogans urgamla skrifter och är lika giltigt idag. Inte minst hos oss på Yogashala Stockholm. Vi strävar efter att alla delar ska genomsyra vår verksamhet och undervisning.

ASHTANGAYOGANS TRADITION

Tre serier av yogapositioner

De tre sekvenserna påverkar kroppen, nervsystemet och sinnet

Den första serien kallas på Sanskrit för Yoga Chikitsa och den stärker, balanserar och renar kroppen. Den andra serien kallas för Nadi Shodana och balanserar och stärker nervsystemet. Den tredje serien, Sthira Bhaga, är indelad i fyra sekvenser av positioner (A,B,C;D)  har som funktion att ödmjukt integrera den fysiska kraften med välbehag och lätthet.
  
Astangayogans tre verktyg, eller grundstenar, för uppmärksamhet och handling kallas på sanskrit för Tristhana och innefattar  kroppshållnig, andning och fokuseringspunkt för ögonen. Översatt till svenska betyder Tristhana ungefär ”där man står”. Dessa tre är alla lika viktiga för vår yogautövning och de täcker in tre nivåer av rening;  kroppen, nervsystemet och sinnet.
De tre delarna ska alltid utövas tillsammans och bildar då det som kallas för Vinyasa. 

ASHTANGA YOGA

Att stilla tankarna

Yoga är att stilla tankarnas rörelser

Att uppleva lugn, närvaro i nuet och känna kärlek till oss själva och vår omgivning är exempel på tillstånd då vi lyckats släppa taget om tjattret som pågår mellan våra öron. Det är yoga.

Sri K. Pattabhi Jois menade att vi behöver en stark och frisk kropp för att kunna öva de andra grenarna, de som handlar att gå inåt. Därför börjar vi med att öva asanas, sanskrit för rörelser. Ett regelbundet övande av de strikt sammansatta rörelserna leder till bättre hälsa och lugnare sinne. Därför kallas ashtangayoga för en metod för hälsa och självkännedom.

ASHTANGA

Åtta grenar för ett bättre liv

Yama

Fem principer om hur du är mot andra, omvärlden. De är att inte bruka våld, att tala sanning, att inte stjäla, att vara måttfull och att inte vara girig.

Niyama

Fem principer om hur du är mot dig själv, din inre värld. De är renlighet, förnöjsamhet, självdisciplin, studier och tillit.

Asana

Asana betyder rörelse. I yogans klassiska texter nämns denna del mycket lite medan de andra delarna är långt mer noggrant beskrivna.

Pranayama

Övningar för att lära sig kontrollera andetagen och därmed energiflödet i kroppen.

Pratyahara

Att rikta sina sinnen inåt och släppa taget om intryck utifrån. Det första steget i meditation.

Dharana

Koncentration på en punkt eller ett objekt. En fördjupning av meditationen.

Dhyana

Ytterligare fördjupning av meditationen till ett tillstånd av flöde.

Samadhi

Yogans allra djupaste tillstånd. Att vara fri från lidande, uppleva stillhet och fullkomlig lycka.

Yogashala Stockholm Ashtangayoga

FÖR DIG SOM YOGAR

Bra att veta

Mysore style är den traditionella formen av Ashtanga Yoga. Mysore innebär att var och en tränar i sin egen takt medan läraren ger individuella justeringar och korrigeringar vid behov.