Yogans ursprung 2018-01-18T11:50:27+00:00

Yogans ursprung

ALLT HÄNGER IHOP

Yoga för kropp och själ

Yoga kan fungera som ren fysisk träning men för den som vill finns det mycket mer att upptäcka. De flesta som provar märker också ganska omgående att det finns fler dimensioner av yogan.

Sett till traditionen finns en hel yogafilosofi som snarare handlar om mental och andlig träning. Lite enkelt uttryckt brukar vi säga att du möter dig själv på yogamattan.

SOM VI ÄR I LIVET

Så är vi också när vi yogar

En kan vara otålig, bli frustrerad och pressa sig för hårt. En annan kan vara rädd, en tredje trött och ha svårt att anstränga sig.

Efter en tid blir alla sådana beteenden uppenbara och den som vill kan lära sig en hel del av det. Du får syn på dig själv – och jobbar med dig själv både fysiskt och mentalt. Kropp och själ hör helt enkelt ihop. Den fysiskt krävande formen innebär att kroppen utmanas – samtidigt som du behöver vara fokuserad på det du gör. På det sättet är det en mental träning, som kräver närvaro just här och nu. Det är också något du kan ta med dig i vardagen. Rent fysiskt märker du ganska snart att yogan gör kroppen stark, smidig och mer balanserad. Du kan också känna dig lite längre och få bättre hållning.

FÖR KROPP OCH SJÄL

Yogarörelser

Det finns rörelser för alla delar av kroppen och för alla organ. Tanken är att rena och frigöra slaggprodukter, som man svettas ut.

Träningen ökar också blodcirkulationen och syrehalten i blodet. Immunförsvaret och det allmänna hälsotillståndet tycks också förbättras. Enkelt uttryckt kan man säga att målet med yogan sägs vara ett tillstånd, eller ett slags medvetet och fridfullt varande där man har stillat medvetandet. På sanskrit kallas slutmålet Samadhi.

TUSENTALS ÅR AV YOGA

En rik tradition med spännande historia

Yoga nämns första gången för 4000 år sedan i de indiska vedaskrifterna. 

Genom historien, och i flera klassiska indiska texter, är yoga snarare synonymt med andlig utveckling. Asketiska levnadssätt och meditation har varit metoder för denna utveckling. Klassisk yoga har vuxit fram ur en blandning av flera filosofiska skolor.

I Indien har den muntliga traditionen alltid varit stark. Kunskap går från guru till lärjunge med muntliga repetitioner av mantran och filosofiska tankar. Allt ska kunnas utantill för att vartefter utveckla djupare förståelse. Så småningom blir lärjungen själv guru med egna elever och så vidare.

Än idag lever den tanken inom yoga. För att en verklig utveckling ska ske behövs att en lärare guidar sin elev, personligen. Det förhållandet kan inte ersättas med en filmad yogaklass på webben.

PATANJALIS

Yoga Sutra

Det kanske mest centrala verket är Yoga Sutra av Patanjali.

Inom yoga finns flera viktiga texter. De kan vara skrivna som en berättelse, likt Bhagavad Gita. Eller mer som en praktisk handbok, likt Hatha Yoga Pradipika. Det är en av de tidigaste beskrivningarna av yoga som både filosofi och praktik. Verket bedöms vara ca 1 500 år gammalt och skrivet på sanskrit i 195 korta meningar, aforismer. Sutra betyder just aforism, eller tråd. I den beskrivs bland annat yogans åtta grenar, ashtanga yoga. Ashtau betyder åtta och anga betyder gren eller del på sanskrit.

En mer populär beskrivning av yoga är att det innebär förening mellan kropp, själ och medvetande. Hur man når den här föreningen, eller stillar medvetandet, finns det en rad olika idéer om. Den som vill läsa vidare om yogans historia har en stor skatt att ösa ur. Men ett roligt sätt att börja kan vara att läsa just Patanjalis Yoga Sutra.

LÄSTIPS FÖR DIG SOM VILL FÖRDJUPA DIG

Litteratur om yoga

Här hittar du information och tips på bra litteratur om du vill fördjupa dig i yogans historia och utveckling genom åren. Intressant, läsvärt och mängder av böcker att läsa om yoga.

Till tipsen
Citat - YogaSutra

FÖR DIG SOM YOGAR

Bra att veta