Mantran 2018-01-18T11:47:51+00:00

Mantran

För meditation

Mantran uttrycker respekt för det stora. Det är ett ord eller ett ljud som används för koncentration inom meditation. Ashtangayoga inleder och avslutar traditionellt träningen med ett mantra.

EN GURU ÄR EN MÄSTARE

Hjälper människan att ta sig från mörker till ljus

Inledningsmantrat är från 700-talet och finns i Yoga Taravali, en text av filosofen Sankaracharya.

Mantrat innehåller referenser till indisk mytologi, en hyllning till den högste gurun och till Patanjali, som antas vara författaren till Yoga Sutra, en av yogans grundtexter. En guru är en lärare eller mästare, som hjälper människan att ta sig från mörkret till ljuset. Gu betyder mörker och ru betyder ljus. OM sägs stå för allt som har varit, allt som är och allt som ska komma. Avslutningsmantrat handlar om lycka och välgång för jorden och människorna.

inför och efter träningen

Ett sätt att samla ihop sig

Medkänsla, ödmjukhet och kärlek

På Yogashala Stockholm har vi valt att följa traditionen och använda både inledningsmantrat och avslutningsmantrat. Så om du vill får du lära dig mantrat och recitera det i början och slutet av klassen. Det kan vara ett sätt att samla ihop sig inför och efter träningen.

Var och en får förstås lägga in vad den vill i mantrat och vad det betyder. Vi brukar lite enkelt säga att man uttrycker sin respekt för det som är större än en själv. Yogans OM brukar vi säga står för medkänsla, ödmjukhet och kärlek.

Inledningsmantra


Om
Vande Gurunam charanaravinde
Sandarshita svatmasukavabodhe
Nishreyase jangalikayamane
Samsara halahala mohashantyai

Abahu Purushakaram
Shankhacakrsi dharinam
Sahasra sirasam svetam
Pranamami patanjalim
Om

Avslutningsmantra

Om
Swasthi-praja bhyah
pari pala yantam
nya-yena margena mahi-mahishaha
go-bramanebhyaha
shubamastu-nityam
lokaa-samastha sukhino-bhavanthu
Om

Engelsk tolkning

Om
I pray to the lotus feet of the supreme guru
who teaches knowledge, awakening the great happiness of the self revealed
who acts like the jungle physician
able to remove the delusion from the poison
of conditioned existence

To Patanjali, an incarnation of Adisesa,
white in color with a thousand radiant heads,
(in this form as the divine serpent Ananta),
human in form below the shoulders,
holding the sword of discrimination,
a wheel of fire representing infinite time,
and the conch, representing divine sound,
to him I prostrate.
Om

Engelsk tolkning

Om
May prosperity be glorified
may administrators
rule the world with law and justice.
may all things that are sacred be protected.
and may people of the world
be happy and prosperous.
Om

Jag gillar alla lärarna, de är fantastiska. Jag gillar också koncentrationen i rummet. Det är hela stämningen jag tycker om.

ANNA, KUNGSHOLMEN.