VÄLGÖRENHETSORGANISATIONEN

V-CARE – Mysore Indien

ashtanga yoga mysore style

V-Care står för ’Vision for Culture, Arts and Research Enhancement’

V-Care är en ideell organisation baserad i Mysore som arbetar för att skapa en bättre värld för barn och unga i Indien. Organisationen i dess nuvarande form grundades i juni 2009 och är politiskt och religiöst oberoende. De kämpar för att alla barn och ungdomar ska växa upp i en trygg, säker och utvecklande miljö. De  har skapat en plats som erbjuder utbildning, sjukvård, personlig utveckling och kulturutbyte, en gemenskap som är en viktig del i det gemensamma skyddsnätet.

Stiftelsens ordförande är Dr. Kumudini Achchi, biträdande professor och socialarbetare, tjänstgörande vid Institutionen för studier i socialt arbete vid JSS College i Mysore.

V-Cares fokusområden

UTBILDNING & ARBETE

 • Att etablera skolor och institutioner för att öka möjligheten till försörjning för fattiga
 • Att utforma och bilda interkulturella utbytesprogram för socialt arbete, utveckling och att bekämpa mänskliga ojämlikheter bortom alla gränser
 • Att driva projekt för ledarskap och personlig utveckling för ungdomar
 • Att arbeta för att stärka kvinnor och barn

MILJÖ & HÄLSA

 • Att arbeta för gemensam harmoni och att stödja alla ansträngningar för att uppnå världsfred
 • Att etablera och främja psykisk hälsa och rådgivning
 • Att ta itu med hälsoproblemen hos kvinnor, barn och ungdomar
 • Att driva ett terapeutiskt centrum med scenkonst, yoga, meditation och äventyrssport
 • Att främja miljövänliga projekt

KONST & KULTUR

 • Att skapa ett resurs- och forskningscentrum för hållbar utveckling och konst
 • Att uppmuntra talanger inom området för konst, sport, utbildning och entreprenörskap
alla kan yoga ashtanga mysore style

VARFÖR VI DONERAR TILL V-CARE

Lisa Lalér berättar

På sommaren 2004 reste jag för första gången till Mysore i södra Indien för att studera hos Sri K. Pattabhi Jois och R.Sharath Jois vid KPAYI.

 Min dåvarande lärare Maria Boox, samarbetade vid den tiden med barnhemmet Odanadi och hon bad mig ta med mig yogamattor till barnen där. Odanadi är en organisation som sedan mer än 25 år tillbaka arbetar med att rädda barn som blivit utsatta för trafficking.

Jag blev otroligt tagen av mitt möte med  barnen på barnhemmet, och av Stanly, Odanadis grundare.

Jag har återvänt till barnhemmet varje år jag rest till Mysore sedan dess.  2009 övertog jag och Lotta Yogashala Stockholm och vi fortsatte samarbetet med Odanadi och samlade varje år in pengar till verksamheten.

NÅGRA ÅR SENARE

2012 var Lotta och jag i Mysore tillsammans

Då blev vi tillfrågade av Stanly att börja stötta hans fru Kumundinis organisation V-CARE.

Det är en icke-statlig organisation som arbetar för att främja kultur och social förnyelse med huvudsyftet att hjälpa människor  genom forskning och utveckling i socialt arbete. Tillsammans med kulturfrämjande och social förnyelse  är de övriga målen för organisationen att skapa egenmakt för kvinnor och barn, att behandla psykiska hälsoproblem bland kvinnor, barn och i synnerhet ungdomar ute i byarna runt om Mysore.

alla kan yoga ashtanga mysore style

ORGANISATIONENS LEDARE

Mötet med Kumundini i Mysore

Kumundini  är socionom och professionell dansare. Hon undervisar i sociologi på universitetet i Mysore. En del av verksamheten är att arrangera läger ute i fattiga byar och genom konst, musik och teater lära barnen om jämlikhet, jämställdhet och respekt. Dessa läger har gett väldigt positiva resultat och ungdomarnas entusiasm sprider sig till de äldre.

Genom olika event och donationer från våra fantastiska elever har vi bland annat varit med och anställt en socionom, Lejina. Hon arbetar bland annat med att fånga upp barn som är socialt utsatta i de lokala skolorna kring Mysore för att förebygga övergrepp och trafficking. Lejina fungerar ungefär som skolkurator.

Möttes av total misär i byarna

I december 2015 besökte jag byn tillsammans med Stanly och Kumundini. Då möttes jag av den fruktansvärda misär som familjerna lever i. Husen i byn saknar toaletter och behoven görs på ett närliggande fält. Det innebär att barn och unga flickor exponeras för stora risker att bli överfallna och våldtagna varje gång de ska gå på toaletten. I byn finns endast små leriga vägar och man lever generellt väldigt isolerat. Viktiga insatser på vägen till att kunna skapa positiv förändring för dessa människor är kunskap, utbildning, egenmakt och hygien.

VI KÄNDE ATT VI KUNDE GÖRA MER

2016 grundade vi V-Care Sweden

2016 startade vi V-Care Sweden tillsammans med Sofie Puranen och Isabella Nitschke (Ashtanga Yoga Malmö/Lund) för att samla in medel för behövande kvinnor och barn i Mysore. I ett av projekten har vi fokuserat på barn i en by som tillhör ”scedule-cast”, ett av de absolut lägsta kasten i Indien, barn som uteblivit från skolan. Familjernas knappa försörjning kommer ofta från att de vuxna arbetar med att städa stadens kloaker och toaletter.

Med donationerna vi samlade in kunde de anställa en lärare för att undervisa barnen i byn. För att få barnen och föräldrarna motiverade att komma till undervisningen ingick även varsitt näringsrikt mål mat vid varje tillfälle.

Stanly och Kumundini är sanna eldsjälar som brinner för alla människors rätt till ett värdigt liv

Stanly och Kumundini arbetar ständigt i motvind mot mörka krafter i Indien och de är de modigaste människor jag någonsin har mött. De skapar skillnad varje dag och de ger aldrig upp.

Alla pengar som vi samlar in varje år går oavkortat till V-care och verksamheten. Vi har alltid möjlighet att vara med och påverka till vilket ändamål donationerna ska gå och vi har en direkt och nära relation till Kumundini.

alla kan yoga ashtanga mysore style

Ett stort tack till alla ni yogavänner som hjälpt till på olika sätt

Utan er hade vi inte kommit så långt. Alla pengar som vi får in på matthyra eller donationsklasser på nyår går oavkortat till V-Care. På årets traditionella Nyårsyoga kunde vi med stor glädje berätta för deltagarna att alla barn i den här byn idag går i skolan. Det är enormt viktigt för dessa barn att få utbildning och också att komma bort från byn för att möta  människor från andra delar av samhället.

Med små medel bidrar vi och alla ni elever som yogar hos oss, till att skapa en framtid för dessa barn. En framtid som alla barn har rätt till. Framöver kommer vi att fortsätta arbetet i en liknande by i närheten. Vi hoppas kunna fortsätta betala Lejinas lön och vi vill samla in pengar till datorer för att barnen ska fortsätta utvecklas och bli motiverade till fortsatta studier.

V-Cares egen hemsida