Klassbeskrivningar

Beskrivning av våra drop-in klasser:

Ashtangayoga 60 min

En ledd klass för dig som har lite eller ingen erfarenhet av ashtangayoga sedan tidigare. Ashtangayoga kännetecknas av en serie yogapositioner, och det vi lär oss här är början av den första serien. Vi går igenom andningen i början av klassen. Läraren leder solhälsning A och solhälsning B, som är de allra första positionerna. Därefter de stående positionerna. Efter det den första sittande positionen. Vi avslutar med bryggor eller halvbryggor och den sittande delen av avslutningsfrekvensen.

Ashtanga Yoga 70 min

Ashtanga Yoga 70 min är en ledd klass för dig som har lite eller ingen erfarenhet av ashtangayoga sedan tidigare. Ashtangayoga kännetecknas av en serie yogapositioner, och det vi lär oss här är början av den första serien. Vi går igenom andningen i början av klassen. Läraren leder solhälsning A och solhälsning B, som är de allra första positionerna. Därefter de stående positionerna. Efter de stående positionerna kommer de sittande. Läraren leder klassen fram till en position som heter Janu Sirsana A. Vi avslutar med bryggor eller halvbryggor och den sittande delen av avslutningsfrekvensen.

Ashtangayoga 80 min

Denna nivå är för dig som gått på en grundkurs eller drop-in ashtangayoga ett tag. Vi går igenom andningen, solhälsningarna, hela sekvensen av stående positioner, sittande fram till positionerna som heter Marychasana A+B. Vi avslutar med Urdhva dhanurasana (bryggor) och alla positioner i avslutande sekvensen förutom Sirsasana (huvudstående) som ges individuellt. Fokus ligger på flödet, och att få ett flyt mellan andning, positionerna och deras övergångar.

Ashtanga Yoga 90 min (Ledd halv Primary)

Klassen leds genom halva ashtangayogans första serie, eller sekvens av positioner, fram till en position som kallas Navasana. Läraren undervisar på sanskrit och räknar igenom positioners så kallade vinyasas  – andning och rörelse som synkroniseras,  samt hur man tar sig in och ut ur de olika positionerna. Tempot är ganska högt och fokus ligger vid att flöda genom sekvensen.

Syftet med klassen är att lära sig ordningen på positionerna, det korrekta sättet att ta sig in och ut ur positionerna samt när vi strävar mot att andas in och ut i sekvensen.

Den här klassen är för dig som gått en fortsättningskurs hos oss eller som gått på Ashtanga Yoga 80 min under period.

Ashtangayoga Ledd Primary 100 min

Ledd Primary innebär att klassen leds genom hela ashtangayogans första serie, eller sekvens av positioner. Läraren undervisar på sanskrit och räknar igenom positionerna så kallade vinyasas  – andning och rörelse som synkroniseras,  samt hur man tar sig in och ut ur de olika positionerna. Tempot är ganska högt och fokus ligger vid att flöda genom sekvensen.

Syftet med klassen är att lära sig ordningen på positionerna, det korrekta sättet att ta sig in och ut ur positionerna samt när vi strävar mot att andas in och ut i sekvensen.

Du behöver inte ha gjort hela serien förut utan hänger med så gott du kan så långt som du tidigare blivit introducerad. Den här klassen är för dig som har yogat ett tag och som har gått Ashtanga Yoga 80 min en längre tid eller en fortsättningskurs/motsvarande.


 


Ashtanga Yoga Mysore style

Mysore är den stad i södra Indien där ashtangayogan har sitt ursprung. Det här är den traditionella formen av Ashtanga Vinyasa Yoga. Det innebär att du får hjälp av läraren att lära dig ordningen på positionerna i ashtangayogans serier och utför dem i eget tempo. Vartefter du utvecklas lär du dig nya positioner tillsammans med din lärare.

Du tränar tillsammans med andra men behöver inte passa någon starttid. Det finns alltid minst en lärare i rummet som hjälper dig när du behöver. Man kan nästan beskriva det som att du yogar med en personlig tränare fast i grupp. De allra flesta är redo att börja med mysore när de kan solhälsningarna och de första stående positionerna utantill.


Hathayoga 60 min

Ordet Hatha är sanskrit där ”Ha” står för solen, manlig energi och värme och ”Tha” står för månen, kvinnlig energi och kyla. Föreningen mellan dessa två universella grundenergier skapar balans och harmoni.

Basen i vår hathayoga är ashtangayogans djupandning som synkroniseras med stärkande och balanserade rörelser i ett lugnt men dynamiskt tempo. Med hjälp av enkla yogapositioner bygger vi styrka, uthållighet och öklar flexibilteten i kroppen. Djupandningen hjälper oss att bli mer koncentrerade och ger ett lugnare  och mer balanserat sinne.

Hatha 60 min passar dig som är ny i yogan eller har haft ett uppehåll och vill starta mjukt igen.

Hathayoga 70 min

Basen i vår hathayoga är ashtangayogans djupandning som synkroniseras med stärkande och balanserade rörelser i ett flödande och  lite mer dynamiskt tempo. Med hjälp av de olika yogapositionerna bygger vi styrka, uthållighet och öklar flexibilteten i kroppen. Djupandningen hjälper oss att bli mer koncentrerade och ger ett lugnare  och mer balanserat sinne.

Läraren bygger varje klasstillfälle utifrån  teman som fokuserar på kroppens olika delar. Vissa klasser kommer ha ett lite högre tempo medan vi andra gånger drar ner lite på takten och stannar längre i varje position.

Hathayoga 80 min

Basen i vår hathayoga är ashtangayogans djupandning som synkroniseras med stärkande och balanserade rörelser i ett flödande och mer dynamiskt tempo. Med hjälp av de olika yoga positionerna bygger vi styrka, uthållighet och öklar flexibilteten i kroppen. Djupandningen hjälper oss att bli mer koncentrerade och ger ett lugnare  och mer balanserat sinne. I bland yogar vi till musik.

Fokus på dessa klasser är på flödet och andningen synkroniserad med positionerna i ett högre tempo. Läraren bygger varje klasstillfälle utifrån teman som fokuserar på kroppens olika delar.

Yinyoga 60 min

I yinyogan håller vi varje position under en längre stund, 3-5 minuter, för att bland annat komma åt kroppens djupt liggande bindväv. En mer stillsam yogaform som passar dig som vill ha en lugnare stund på mattan men ändå jobba djupt med din rörlighet. Yinyoga är ett utmärkt komplement till annan mer dynamisk och fysisk yoga. Passar både nybörjare och elever med tidigare yogavana.

Yinyoga 70 min

Den här klassen är 10 min längre och det innebär att vi kommer att utföra lite fler positioner. Yinyogan är en träning som skapar ökad medvetenhet och lugn.

I yin yoga är det bindväven som stimuleras och töjs, kroppen och rummet ska vara normaltempererat. Vi stannar 5-10 min i varje rörelse, så att en töjning av vår bindväv kan ske skonsamt. Bindväven finns i hela kroppen och håller samman samtliga organ och muskler.

Många av oss har av olika anledningar en tight bindväv på vissa ställen, och då kan detta hindra oss i vår vanliga träning, även om muskler stärks och förlängs. Denna klass kommer att lägga fokus på stora muskelgrupper så som höfter, säte samt bröst och axlar.

Kom och möt din kropp där den befinner sig, i sin kanske svagaste länk, och få en möjlighet att förändra och fördjupa din vanliga yogautövning. Samtidigt kan du njuta av lugnet och en mer vilande träning. Yinyogan passar både nybörjare och mer vana yogautövare.

Rörelse mot Yin 90 min

Med mindfulness i rörelse hittar vi stället där våra kroppar och sinnen kan vila i yin, både i det bekväma och i det obekväma.
Att använda rörelsen för att hitta ”det där stället” kan vara väldigt befriande för dem av oss som ibland kämpar med stelhet och motstånd(både i kropp och sinne).

Restorative 70 min 

Behöver du återhämta dig under eller efter perioder av oro, utmattning, trötthet och livsomställningar? Då passar restorative. Restorative yoga är en terapeutisk form av yoga med syfte att läka kroppen från stress, sjukdom och eventuella skador. Genom djupavslappning stimulerar vi det parasympatiska nervsystemet och lugnar ner våra inre organ, vilket ger vår kropp möjlighet att omdirigera vår energi till egen läkningsprocess.

Mitt medvetande samlas på ett och samma ställe – hela organismen blir ett. Det bästa är att känslan finns kvar efteråt. Den försvinner inte.

JOSEFINE, STOCKHOLM