FÖR DIG SOM VILL FÖRDJUPA DIG

Lästips

 

Yoga Mala av Sri K Pattabhi Jois

Skrevs redan 1962 av ashtangayogans grundare och guru. Pattabhi Jois var brahmin studerade sanskrit och de vediska skrifterna i hela sitt liv. I Yoga Mala berättar han om ashtangayogans filosofi och bakgrund liksom om rörelserna i den första serien. Den engelska översättningen kom 1999. Det är en rolig bok att läsa för den som är intresserad av bakgrunden och den kultur yogan har uppstått ur.

YogaSutra Yoga

Sutra består av en samling verser, eller aforismer, som man tror sammanställdes på 400-talet av en indisk yogi och filosof som kallade sig Patanjali. Texten kan betraktas både som en praktisk handledning och en filosofisk text och den är tänkvärd att läsa också så här långt senare. Yoga sutras finns i många olika tolkningar och översättningar.

The Heart Of Yoga av T. K. V Desikachar

En engelsk version av Yoga Sutras som vi brukar använda på Yogashala finns i The Heart of Yoga av T.K.V. Desikachar. Desikachar ger där också lite läsanvisningar. Här får man dessutom lära känna Desikachars pappa, Krischnamacharya, som kan betraktas som den moderna hathayogans fader. Till hans lärjungar hör, förutom sonen Desikachar, ashtangayogans Pattabhi Jois. Det var Krischnamacharya som lärde Jois den metod han sedan vidareutvecklade till ashtangayogan.

Light on Yoga av B K S Iyengar

En väldigt bra uppslagsbok när du vill ha mer detaljer kring rörelserna och vad de har för effekt på kroppen. Den innehåller alla ashtangayogans asanas och fler därtill. Iyengar var, precis som Pattabhi Jois, också lärjunge till Krischnamacharya. Men han utvecklade snart sin egen yogaform och lade då stor vikt vid precision i rörelserna. I Iyengaryogan använder man också hjälpmedel som klossar och band. Iyengar brukar anses var den som gjort yogan lättillgänglig och möjlig att utöva också för människor med skador. Iyengar har skrivit många böcker och en annan av våra favoriter är The Tree of Yoga som innehåller mer om yogans filosofi och vad Iyengar menar att det innebär att leva ett yogiskt liv.Jois Yoga Mala skrevs redan 1962 av ashtangayogans grundare och guru. Pattabhi Jois var brahmin och studerade sanskrit och de vediska skrifterna i hela sitt liv. I Yoga Mala berättar han om ashtangayogans filosofi och bakgrund liksom om rörelserna i den första serien. Den engelska översättningen kom 1999. Det är en rolig bok att läsa för den som är intresserad av bakgrunden och den kultur yogan har uppstått ur.

Awekening The Spine

Vanda Scaravelli, en av Iyengars elever, har skrivit en vacker och personlig bok om sin resa i yogans värld, som heter Awakening the spine.

AshtangaYoga av John Scott och AshtangaYoga av David Swenson

Kan vara ett tips för dig som vill läsa mer om asanas – rörelserna. Både John Scott och David är mångaåriga elever till Sri K. Pattabhi Jois och de har båda varit här och hållit kurser. John har i dag en yogastudio på Nya Zeeland och David har sin i Texas, USA. De har båda också gjort varsin dvd med första seriens rörelser.

Om Yoga av Lisa Ljung Strömberg, Kia Naddermier och Magnus Naddermier

Om Yoga innehåller intervjuer och bilder av flera av de internationellt stora yogalärarna. Du får också läsa om yogans historia på ett enkelt sätt. Den gavs ut av Bokförlaget DN år 2000.

Kraften Bakom Yoga av Petri Räisänen

Innehåller en regelrätt beskrivning av ashtangayogan och instruktioner för första seriens asanas. Petri är från Finland och var i Mysore flera gånger när han skrev sin bok.

Jag har många olika skador men hos Yogashala Stockholm känner jag mig trygg. Lärarna är kompetenta och pedagogiska. Dessutom är de trevliga.

ULLA, HÄGERSTEN