Projektbeskrivning

Bhujapidasana, Yogashala

TERMINSKURS

Ashtanga Yoga Mysore style

Ashtanga Yoga Mysore style är den traditionella formen av Ashtanga Vinyasa Yoga. Mysore style innebär att var och en tränar i sin egen takt medan läraren ger muntliga individuella justeringar och korrigeringar vid behov.

Den här kursen är för dig som minst kan ordningen på solhälsningarna, de stående positionerna och de första sittande. Vid de flesta kurstillfällena tränar vi Mysore style (då du gör positionerna i din egen takt med din egen andning) men det förekommer även ledda klasser samt teknikklasser med fokus på ashtangayogans olika delar.

Vi fördjupar förståelsen av både andningen, positionerna, Bandhas (kroppslåsen) och Drishti (fokuseringspunkter) och varje kursdeltagare får mer individuell hjälp i form av justeringar i rörelserna för att komma vidare i sin yogautövning i sin egen takt.

Fokus ligger också vid att lära sig rätt Vinyasa, det vill säga positionerna och andningen synkroniserat och hur man tar sig in och ut ur de olika positionerna. Under kursen får du lära dig namnen på positionerna så långt som du gör i sekvensen.

Minst en gång per termin gör vi Ashtanga Yoga ledd Primary (hela första serien) där du får prova de positioner som du kanske ännu inte gör. Under kursen diskuterar vi tillsammans olika begrepp i yogans filosofi och delar av Patanjalis Yoga Sutras.

Under kursens gång går du på våra övriga drop in-klasser för halva det ordinarie drop-in priset (300 kr).

 Läs våra villkor här >>>

 

Yogashala_Mysorestyle
Yogashala_Yogans positiva effekter
Yogans positiva effekter

Kurstillfällen:

Ashtanga Yoga Mysore 23 augusti - 20 december

Plats: Shala Zinken

Kursperiod: 23 augusti - 20 december

Dag: Måndag

Tid: 17:00 - 19:00

Lärare: Lisa Lalér

Pris: 5700 kr

Övrigt: 18 kurstillfällen

Fullbokat

Ashtanga Yoga Mysore 24 augusti - 21 december

Plats: Mullvägen 3, Sollentuna

Kursperiod: 24 augusti - 21 december

Dag: Tisdag

Tid: 19:15 - 20:45

Lärare: Lena Moberg

Pris: 5500 kr

Övrigt: 18 kurstillfällen.

Ashtanga Yoga Mysore 26 augusti - 16 december

Plats: Shala Zinken

Kursperiod: 26 augusti - 16 december

Dag: Torsdag

Tid: 18:45 - 20:30

Lärare: Kristel Köiva

Pris: 5400 kr

Övrigt: 17 kurstillfällen

Fullbokat

Ashtanga Yoga Mysore 10 januari - 20 juni

Plats: Shala Zinken, portkod 1998

Kursperiod: 10 januari - 20 juni

Dag: Måndag

Tid: 17:00 - 19:00

Lärare: Lisa Lalér

Pris: 6600 kr

Övrigt: 22 kurstillfällen, Ej klass den 18 april och 6 juni

Ashtanga Yoga Mysore 11 januari - 21 juni

Plats: Shala Sollentuna, Mullvägen 3

Kursperiod: 11 januari - 21 juni

Dag: Tisdag

Tid: 19:15 - 20:45

Lärare: Lena Moberg

Pris: 6600 kr

Övrigt: 24 kurstillfällen.

Ashtanga Yoga Mysore 13 januari - 16 juni

Plats: Shala Zinken, portkod 1998

Kursperiod: 13 januari - 16 juni

Dag: Torsdag

Tid: 18:45 - 20:30

Lärare: Kristel Köiva

Pris: 6050 kr

Övrigt: 22 kurstillfällen. Ej klass den 26/5.

FÖR DIG SOM YOGAR

Bra att veta

Kärlek

Kanske fastnar du lätt i prestationstankar och behöver lära dig varva ned, kanske behöver du hitta motivationen. Kanske har du skador eller funktionsnedsättningar som kräver rehabilitering eller anpassning. Kanske längtar du efter mening. Hos oss börjar vi där du är. Sedan fortsätter vi, tillsammans. För att kärlek är den enda möjliga vägen.

Illustration: Stina Wirsen