Projektbeskrivning

yogakurser-yogashala-stockholm-10

Ashtanga Yoga Mysore style

TERMINSKURS

Ashtanga Yoga Mysore style är den traditionella formen av Ashtanga Vinyasa Yoga. Mysore style innebär att var och en tränar i sin egen takt medan läraren ger muntliga individuella justeringar och korrigeringar vid behov.

Den här kursen är för dig som minst kan ordningen på solhälsningarna, de stående positionerna och de första sittande. Vid de flesta kurstillfällena tränar vi Mysore style (då du gör positionerna i din egen takt med din egen andning) men det förekommer även ledda klasser samt teknikklasser med fokus på ashtangayogans olika delar.

Vi fördjupar förståelsen av både andningen, positionerna, Bandhas (kroppslåsen) och Drishti (fokuseringspunkter) och varje kursdeltagare får mer individuell hjälp i form av justeringar i rörelserna för att komma vidare i sin yogautövning i sin egen takt.

Fokus ligger också vid att lära sig rätt Vinyasa, det vill säga positionerna och andningen synkroniserat och hur man tar sig in och ut ur de olika positionerna. Under kursen får du lära dig namnen på positionerna så långt som du gör i sekvensen.

Minst en gång per termin gör vi Ashtanga Yoga ledd Primary (hela första serien) där du får prova de positioner som du kanske ännu inte gör. Under kursen diskuterar vi tillsammans olika begrepp i yogans filosofi och delar av Patanjalis Yoga Sutras. Vill du lära dig mer filosofi kan du boka filosofiworkshop här >>>

Det ingår fyra ta igen gånger som du använder på valfri drop in klass under kursens gång. Du hittar ditt ta igen kort i vårt på din sida i inloggat läge i vårt bokningssytem Wondr.

Vi har många deltagare som går våra kurser. Vid nästan varje tillfälle blir det någon som inte kan fullfölja utbildningen, vi kan därför inte erbjuda en extra plats vid ett senare tillfälle till dem som avbryter kursen. Vid sjukdom/olycka innan/under kursen finns det tyvärr inte möjlighet att ”ta igen den förlorade tiden” vid ett senare kurstillfälle. När kursen har startar har vi ingen återbetalning på kursbeloppet. Läs våra villkor här >>>

 

Yogashala_Mysorestyle
Yogashala_Yogans positiva effekter

Kurstillfällen:

FÖR DIG SOM YOGAR

Bra att veta

Kärlek

Kanske fastnar du lätt i prestationstankar och behöver lära dig varva ned, kanske behöver du hitta motivationen. Kanske har du skador eller funktionsnedsättningar som kräver rehabilitering eller anpassning. Kanske längtar du efter mening. Hos oss börjar vi där du är. Sedan fortsätter vi, tillsammans. För att kärlek är den enda möjliga vägen.

Illustration: Stina Wirsen