Projektbeskrivning

Ashtanga Yoga Mysorekurs

KURS

Ashtanga Yoga – Mysorekurs

Ashtangayoga Mysore style är den traditionella formen av Ashtanga Vinyasa Yoga. Mysore style innebär att var och en tränar i sin egen takt medan läraren ger muntliga individuella justeringar och korrigeringar vid behov. Du kan följa kursen på plats hos oss eller på distans när det passar dig.

Den här kursen är för dig som minst kan ordningen på solhälsningarna, de stående positionerna och de första sittande. Vid de flesta kurstillfällena tränar vi Mysore style (då du gör positionerna i din egen takt med din egen andning) men det förekommer även ledda klasser samt teknikpass med fokus på ashtangayogans olika delar.

Vi fördjupar förståelsen av både andningen, positionerna, Bandhas (kroppslåsen) och Drishti (fokuseringspunkter) och varje kursdeltagare får mer individuell hjälp i form av justeringar i rörelserna för att komma vidare i sin yogautövning i sin egen takt.

Fokus ligger också vid att lära sig rätt Vinyasa, det vill säga positionerna och andningen synkroniserat och hur man tar sig in och ut ur de olika positionerna. Under kursen får du lära dig namnen på positionerna så långt som du gör i sekvensen.

Minst en gång per termin gör vi ledd Primary där du får prova de positioner som du kanske ännu inte gör. Under kursen diskuterar vi tillsammans olika begrepp i yogans filosofi och delar av Patanjalis Yoga Sutras.

Det ingår fyra ta igen gånger som du använder på valfri drop in klass under kursens gång. Kontakta oss på info@yogashalastockholm.se om du vill dela upp kursavgiften på två gånger.

Yogashala_Mysorestyle13
Yogashala_yogans positiva effekter

TOMMY, sÖDERMALm:

 Det var mycket mer styrketräning än jag hade trott.

Kurstillfällen

Ashtanga Yoga Mysore 11 januari - 21 juni

Plats: Shala Zinken

Kursperiod: 11 januari - 21 juni

Dag: Måndag

Tid: 17:00 - 19:00

Lärare: Lisa Lalér

Pris: 5980 kr

Övrigt: 23 kurstillfällen. Ej klass den 5 april.

Fullbokat

Ashtanga Yoga Mysore 12 januari - 22 juni

Plats: Mullvägen 3, Sollentuna

Kursperiod: 12 januari - 22 juni

Dag: Tisdag

Tid: 19:15 - 20:45

Lärare: Lena Moberg

Pris: 5760 kr

Övrigt: 24 kurstillfällen.

Ashtanga Yoga Mysore 14 januari - 17 juni

Plats: Shala Zinken

Kursperiod: 14 januari - 17 juni

Dag: Torsdag

Tid: 18:45 - 20:30

Lärare: Kristel Köiva

Pris: 5040 kr

Övrigt: 21 kurstillfällen. Ej klass 1 april 13 maj.

Fullbokat

FÖR DIG SOM YOGAR

Bra att veta