Projektbeskrivning

TERMINSKURS

Ashtanga Yoga – Mysore

Ashtangayoga Mysore style är den traditionella formen av Ashtanga Vinyasa Yoga. Mysore style innebär att var och en tränar i sin egen takt medan läraren ger individuella justeringar och korrigeringar vid behov.

Namnet kommer från Mysore, den stad i södra Indien där Ashtanga Vinyasa Yogans grundare, Sri K Pattabhi Jois, levde och verkade fram till sin bortgång i maj 2009. Att träna Mysore style är också dit man strävar så om man väljer att fortsätta att utöva Ashtanga Vinyasa Yoga.

Den här kursen är för dig som minst kan ordningen på solhälsningarna, de stående positionerna och de första sittande. Vid de flesta kurstillfällena tränar vi Mysore style (då du gör positionerna i din egen takt med din egen andning) men det förekommer även ledda klasser samt teknikpass med fokus på ashtangayogans olika delar.

Vi fördjupar förståelsen av både andningen, positionerna, Bandhas (kroppslåsen) och Drishti (fokuseringspunkter) och varje kursdeltagare får mer individuell hjälp i form av justeringar i rörelserna för att komma vidare i sin yogautövning i sin egen takt.

Fokus ligger också vid att lära sig rätt Vinyasa, det vill säga positionerna och andningen synkroniserat och hur man tar sig in och ut ur de olika positionerna. Under kursen får du lära dig namnen på positionerna så långt som du gör i sekvensen.

Minst en gång per termin gör vi ledd Primary där du får prova de positioner som du kanske ännu inte gör. Under kursen diskuterar vi tillsammans olika begrepp i yogans filosofi och delar av Patanjalis Yoga Sutras.

Vid bokad kurs är din anmälan bindande. Det innebär att kursavgiften inte återbetalas.

TOMMY, sÖDERMALm:

 Det var mycket mer styrketräning än jag hade trott.

Kurstillfällen

KOM OCH YOGA HOS OSS 

Yoga boostar din kropp & ditt humör