Vår guru och lärare 2018-02-13T10:48:35+00:00

Vår guru och lärare

Anknytning till en levande tradition

R. Sharath Jois

R. Sharath Jois är idag huvudläraren, eller gurun, av traditionell ashtangayoga. Hans undervisar i Mysore, Indien och förmedlar den tradition som hans morfar Sri K. Pattabhi Jois utvecklade.

Pattabhi baserade i sin tur traditionen på det han lärt sig av sin guru – så överförs kunskap traditionellt, från lärare till elev. Sharath lekte med yogaställningar i tidiga år men i tjugoårsåldern började han yoga med sin morfar på allvar. Pattabhi undervisade honom innan de andra eleverna kom och efter sin egen träning fick han  assistera sin morfar. Sharath är den ende av Pattabhis elever som fullföljt alla serier i ashtangayogan.

Pattabhi gick bort 2009 och sörjdes djupt av tusentals elever. Sharath tog över huvudansvaret för undervisningen i skolan i Mysore. Idag är han en mycket omtyckt och eftertraktad lärare på Sri K Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute, KPJAYI.

Traditionen lever hos oss

Yogashala Stockholm har ett starkt band till traditionen sedan starten på nittiotalet. Idag är Lisa Lalér vår huvudlärare och auktoriserad att undervisa av sin lärare, R. Sharath Jois. Som en av få yogaskolor i världen bjuder vi vartannat år in R. Sharath Jois att undervisa i Stockholm.

INTERVJU MED

R. Sharath Jois

”Ashtangayoga har förändrat många
människors liv”

Under Sharaths workshop i Stockholm fick Yogashala Stockholm en unik möjlighet att intervjua honom om hans tankar kring ashtangayogan och dess spridning i världen.

Se filmen
R Sharath Jois. Lisa Lalér. Yogashala Stockholm

ett livslångt engagemang

Med Lisa lever traditionen vidare i Sverige

Inom den traditionella ashtangayogan finns ett system för auktorisering och certifiering av lärare.

Lisa Lalér, vår huvudlärare, är auktoriserad att undervisa i ashtangayoga av sin guru, R. Sharath Jois. Inom ashtangayoga är det bara han som formellt auktoriserar sina elever att undervisa. För att få en sådan auktorisering ska man ha ägnat sig åt ashtangayoga i många år och studerat för R. Sharath Jois i Mysore vid flera tillfällen. En auktorisering är ett erkännande av ett livslångt och djupt engagemang i yoga.

Inte anade Lisa vad hennes första solhälsning skulle leda till med åren. Idag är hon auktoriserad Level 2 och en av Sveriges mest meriterade lärare inom ashtangayoga. Det är en garanti för att undervisningen hos oss följer traditionen och håller hög klass.

Yogashala Stockholm Ashtangayoga