Jarinja Thelestam Mark

Yogalärare sedan hösten 2021

Hur kom det sig att du började yoga?

När jag först började med yoga år 2000 var det som en förberedelse för att föda barn (gravidyoga), för att stärka kroppen, men också för att kunna få hjälp av kroppen och andningen, lära känna den, och för att kunna slappna av mellan värkarna och använda lagom mängd energi, varken mer eller mindre än vad som behövdes för uppgiften. Jag hade en väldigt positiv upplevelse av yogan och var hjälpt av den under mina graviditeter och under mina förlossningar. Yoga har nog alltid varit förknippat med att må bra både fysiskt och mentalt. Senare i livet blev yogan mer ett andningshål, en oas, en plats för återhämtning, meditation och inspiration. Det är det fortfarande.  

”Yoga är som en trygghet som hjälper mig att ta mig igenom kriser och svåra situationer i livet.”

Vad betyder yoga för dig?

Yoga är ett sätt att ta hand om mig fysiskt, mentalt och andligt. Det blir en möjlighet för mig att söka frid i sinnet och balans mellan att vara och att göra. Jag märker tydligt att jag mår bättre när jag praktiserar yoga, mitt humör blir jämnare, jag är mer närvarande i livet, jag är gladare och kan oftare uppleva ögonblick av ”bliss” och tacksamhet. Yoga är som en trygghet som hjälper mig att ta mig igenom kriser och svåra situationer i livet. Att ställa mig på mattan är som att lyssna inåt och möta mig själv en stund och märka: ”jaha är det så här jag mår idag”?! Det gör det lättare att möta och lyssna på andra och att vilja dem gott. 

Den vänliga och varma stämningen som har mött mig på Yogashala Stockholm, dit jag blev rekommenderad 2010, ger också en känsla av samhörighet som gör att jag går ut i världen lite mer öppen och villig att bidra på ett eller annat sätt. Om jag kan föra vidare något av det som yogan har betytt för mig är jag glad.

Vad har du för bakgrund?

Jag är skådespelare, utbildad på Teaterhögskolan i Malmö, och Gestaltterapeut, utbildad på GIS, Gestalt Institute of Scandinavia.