Caroline Sättermon

Caroline Sättermon

assistent

Berätta om din bakgrund

Första gången jag praktiserade ashtangayogan var 2012 då jag gick en grundkurs en dag i veckan, därefter har yogan successivt fått alltmer plats i mitt liv och nu har jag en daglig Mysore practise. Jag har oftast använt kroppen som ett verktyg för att uttrycka mig på olika sätt både genom dans, musikal och gymnastik. Skillnaden mellan dessa typer av träningsformer och yogan var för mig märkbar då yogan inte bara handlar om att ta hand om den fysiska kroppen som vi kanske är som mest vana vid i väst utan även den inre spirituella, mentala och andliga delen. Det gick upp för mig att det ena påverkar det andra och nyfikenhet och intresse väcktes och fortsätter fortfarande att växa.

Jag är utbildad skräddare och jobbar på ett svenskt barnklädesmärke till vardags.

Hur kommer det sig att du ville assistera på Yogashala?

För mig handlar det om att få en djupare förståelse för människor och att börja assistera ger mig möjligheten att följa var och ens möte med sig själva genom yogan. Ashtangayogans metod har varit en ovärderlig stor hjälp i mitt liv så det känns ärofyllt att få föra traditionen vidare.

Har du någon drömkurs du vill hålla?

Jag har nog inte någon specifik drömkurs, men möjligheten att få ge människor verktyg till att skapa positiva förändringar i sina liv skulle berika mitt. Jag skulle gärna undervisa för de människor som kanske allra mest behöver det men av olika anledningar inte har möjlighet.

Vad har yogan för betydelse i ditt liv?

Yogan har blivit mitt liv på många sätt. Hur jag förhåller mig till mig själv genom att frigöra möjligheter till att utvecklas till min fulla potential både kroppsligt, andligt och sinnligt som i sin tur ger många goda effekter bland annat i hur jag förhåller mig till andra.

Yogan är för mig också ett redskap för att påminnas om närvaron bortom tankarnas kraft och att på så vis finna lyckan på ett djupare och mer bestående plan oavsett vad jag möts av i livet.