Ida Ruyter Yogashala Stockholm

Ida Ruyter

Assistent sedan hösten 2017

Berätta om din bakgrund

Jag är sedan 2007 utbildad lärare för grundskolans senare år i ämnena Svenska och Religion. Jag har de senaste nio åren arbetat i resursskolor med ungdomar i behov av särskilt stöd.

Första gången jag mötte ashtangayoga var på båtdäcket på min dåvarande arbetsplats segelfatyget Marité. Några av mina arbetskamrater hade gått på Yogashala Stockholm och visade några asanas vilket väckte min nyfikenhet.  Det var år 1999 och någon månad senare började jag en kurs på Yogashala Stockholm på Gotlandsgatan. Därefter har yogan tagit mer eller mindre plats i olika perioder i livet. Jag praktiserade en längre tid för Gittan Hendele som var huvudlärare och ägare av Ashtanga Yoga Stockholm. 2012-2013 fick jag äran att följa undervisande lärare på dåvarande Ashtanga Yoga Stockholm och i slutet av 2013 började jag ha egna klasser där. Jag undervisade främst nybörjare och fortsättning samt intensiver.

Under flera år har jag praktiserat för Petri Räisänen, deltagit i workshops och fått äran att assistera honom vid några tillfällen. En stor inspiration för mig är de yogalärare jag fått möjlighet att praktisera för och följa. De som troget följer traditionen, stöttar och ser elever där de är. De som med värme och omtanke visar vägen med sin beröring, tanke, sina ord och sin kunskap.

”Yogan betyder oerhört mycket för mig. Den har hjälpt mig genom många svåra och jobbiga perioder i livet.”

Hur kom det sig att du ville assistera på Yogashala?

Jag hittade tillbaka till Yogashala i början av 2017 och mötte för första gången Lisa Lalér. Jag kände mig hemma direkt. Jag blev och är oerhört inspirerad av kunskapen om Ashtanga Yoga och förmågan att se och förstå eleverna. Jag har stor respekt för Ashtanga Yogan och dess tradition och vill fördjupa mig och föra traditionen vidare. Jag vill möta och förstå, underlätta, ibland utmana, stötta och visa en väg mot ökad självkänsla, självacceptans och frid i sig själv genom praktiken.

Har du någon drömkurs du vill hålla?

Jag vill hålla en kurs för ungdomar som har det tufft. Ungdomar som fastnat i ett destruktivt mönster och/eller på ett eller annat vis hamnat i ett problemskapande beteende.

Vad har yogan för betydelse i ditt liv?

Yogan betyder oerhört mycket för mig. Den har hjälpt mig genom många svåra och jobbiga perioder i livet. Den skapar balans i mitt liv och får mig mer medveten och närvarande. Den hjälper mig i vägen mot acceptans, att följa kroppen och lyssna inåt, att vara snäll mot mig själv och andra. Mötet med mig själv på mattan påminner mig om den riktning jag önskar ha i mitt liv.