Lena Moberg

Lena Moberg

ASSISTENT SEDAN 2017 

Berätta om din bakgrund

Första gången jag stod på en yogamatta för dryga 10 år sedan kände jag att det var rätt för mig. Jag tränade då en kväll i veckan med Bill Brundells grupp, inhyrda på en förskola i Sollentuna. Min träning har successivt växt och jag började så småningom på morgon-mysore med Lisa på Yogashala för att få mer regelbundenhet och fler yogatillfällen. Yogan har fått mer och mer plats i livet, helt enkelt för att jag mår så bra av yogan.

Hur kom det sig att du ville assistera på Yogashala?

Att assistera i yoga är för mig ett sätt att fördjupa min förståelse för yogan och att få dela med mig av det välmående jag tror på. Att det är just på Yogashala Stockholm med Lisa var självklart, Yogashala har en bra atmosfär, är seriöst och fullt av bra människor, en miljö som man trivs i. Här finns också en tydlig kontakt med ashtangayogans ursprung i Mysore, Indien.

Yogan ger mig balans och trygghet. Det ger kraft och styrka, men gör mig också medveten om mina svagheter – jag känner mig själv bättre.

Har du någon drömkurs du vill hålla?

Jag skulle gärna yoga med barn, för att de är så naturligt nyfikna, mottagliga och har förmågan att vara i nuet, det skulle vara berikande.

Vad har yogan för betydelse i ditt liv?

Yogan är viktig för mig och den är både fysisk och mental träning. Yogan ger mig balans och trygghet. Det ger kraft och styrka, men gör mig också medveten om mina svagheter – jag känner mig själv bättre. Jag tycker fortfarande det är fascinerande att yogan fungerar välgörande i alla faser i livet, både toppar och dalar.