Kristel Köiva

Kristel Köiva

Kristel undervisar i ashtangayoga på grund- och fortsättningsnivå och på ungdomsyoga samt assisterar Lisa Lalér på mysoreklasser.

Vad betyder yogan för dig?

– Yoga ger mig ökad närvaro och tillgång till mina inre krafter.

Hur gick det till när du började yoga?

– Jag har praktiserat ashtangayoga sedan 2003. Som utbildad danspedagog och dansare vid Danshögskolan började jag med yoga för att komplettera min dansträning. Ganska snart upplevde jag att genom andning, rörelse och fokus påverkar yogan mig på flera olika plan. Sedan dess har jag yogat på Yogashala Stockholm och nu utövar jag yoga sex dagar i veckan. Successivt har yogan fått allt större plats och betydelse i mitt liv.

Vad har du för bakgrund?

– Parallellt med yogan jobbar jag som danspedagog och dansare.