Projektbeskrivning

Padangustasana, ashtanga yoga fortsättning mot mysore, Yogashala

KURS

Ashtanga Yoga – fortsättning mot Mysore style

Den här kursen passar dig som gått en ashtanga yoga grund- och en fortsättningskurs och som vill ta ett steg vidare mot Mysore style. Här får du lära dig alla stående positioner, flera sittande och hela avslutningssekvensen.

Här jobbar vi vidare i den första serien med fokus på att lära in ordningen på rörelserna och att fördjupa förståelsen av ashtangayogan med andningen i centrum. Vi kommer också prata mer om Bandhas (kroppslås) och Drishti (fokuseringspunkter).

Kursen består av både ledda klasser, delvis ledda klasser och Mysore style-klasser, där du tränar i din egen takt utan att läraren leder. Läs mer om Mysore style här. Vart efter gruppen lär sig ordningen på rörelserna ges eventuellt också nya rörelser individuellt.

En gång per kurs gör vi ledd Primary, då läraren leder dig igenom ashtangayogans hela första serie, där du får prova och leka med de rörelser du inte gjort tidigare i den första serien.

Tanken är att du, under kursen, får möjlighet att bli mer självständig i din yogautövning och du får lära dig ordningen på rörelserna så långt som ni går igenom under kursen, så att du sedan kan gå över på Mysore style – traditionell Ashtanga Yoga.

Vid flera kurstillfällen får du därför börja träna i din egen takt, utan att läraren leder. Du får förstås hjälp när du behöver. Vi fördjupar yogafilosofin genom att ytterligare integrera yogans åtta grenar i den egna träningen och i vardagen, med fokus på de två första grenarna – Yamas och Niyamas. Vid varje kurstillfälle ges utrymme för funderingar och frågor från deltagarna. Under kursens gång bokar du våra andra drop in-klasser för 150 kr per tillfälle.

Yogakurs_Yogashala
Yogashala_kroppen renas
Yogashala_yogans positiva effekter

Kurstillfällen

Ashtanga Yoga fortsättningmot Mysore 16 september - 16 december

Plats: Shala Zinken

Kursperiod: 16 september - 16 december

Dag: Torsdag

Tid: 18:30 - 20:15

Lärare: Jon Edäng

Pris: 4200 kr

Övrigt: 14 kurstillfällen

Ashtanga Yoga fortsättning mot Mysore 28 oktober - 16 december

Plats: Shala Zinken

Kursperiod: 28 oktober - 16 december

Dag: Torsdag

Tid: 18:30 - 20:15

Lärare: Jon Edäng

Pris: 2400 kr

Övrigt: 8 kurstillfällen

FÖR DIG SOM YOGAR

Bra att veta